BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo PFRON: Sygnet przedstawia kwiat, który jest „osłabiony”. Dzięki podporze rozkwita. Kwiat symbolizuje osobę niepełnosprawną, podpora zaś - wsparcie ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Konferencja „Dostępność szansą na inkluzję społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II zaprasza do udziału w konferencji: „Dostępność szansą na inkluzję społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych”.

Konferencja odbędzie się 2 grudnia 2022 roku w Lublinie oraz online.

Miejsce:

Stacjonarnie: Sala CTW-113 Centrum Transferu Wiedzy/Collegium Aegidianum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin.

Online: KUL Youtube (Tv KUL – telewizja dla Ciebie!).

Czas trwania: godz. 10:30 – 16:40

Zapraszamy już dziś do rejestracji na konferencję za pośrednictwem formularza.

Program konferencji

9:30 Briefing prasowy z udziałem Rektora KUL i Prezesa PFRON.

10:30 – 10:40 Uroczyste otwarcie konferencji przez Rektora KUL.

10:40 – 10:45 Przywitanie gości przez Prezesa Zarządu PFRON Krzysztofa Michałkiewicza.

10:45 – 11:00 Przemówienia zaproszonych gości.

11:00 – 11:15 Wykład Inauguracyjny: Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

11:15 – 11:30 Wystąpienie dot. Programu Dostępność Plus: Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

I. Dostępność cyfrowa

11:30 – 11:50 Przyszłość cyfrowej dostępności – różowa czy czarna? – Jacek Zadrożny – ekspert dostępności w Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

11:50 – 12:10 Inclusive design. Czym jest projektowanie włączające? – Przemysław Marcinkowski – od 2002 roku zajmuje się programowaniem aplikacji internetowych oraz rozwiązań on-line dla biznesu.

12:10 – 12:30 Panel dyskusyjny dot. dostępności cyfrowej.

12:30 Przerwa obiadowa.

II. Dostępność architektoniczna

13:10 – 13:30 Projektowanie uniwersalne – wybór czy konieczność? – Dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. nadzw. PG z Wydziału Architektury i Centrum Projektowania Uniwersalnego.

13:30 – 13:50  Toaleta dostępna w przestrzeni publicznej i miejscu pracy – Dr inż. Jan Cieśla, Architekt.

13:50 – 14:10 Panel dyskusyjny dot. dostępności architektonicznej.

14:10 Przerwa kawowa.

III. Dostępność komunikacyjno-informacyjna

14:20 – 14:40 Dostępność informacyjno-komunikacyjna – doświadczenia Polskiego Związku Niewidomych –  Andrzej Brzeziński, Prezes Zarządu Głównego PZN, członek zwyczajny Okręgu Mazowieckiego, dyrektor Instytutu Tyflologicznego PZN; Elżbieta Oleksiak, tyflolog, kierownik Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym Polskiego Związku Niewidomych.

14:40 -15:00 Dostępność informacyjno-komunikacyjna szansą na inkluzję społeczną osób z niepełnosprawnościami – Krzysztof Kotyniewicz, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych.

15:00 – 15:20 Panel dyskusyjny dot. dostępności komunikacyjno-informacyjnej.

IV. Programy PFRON na rzecz dostępności

15:20 – 15:35 Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA).

15:35 – 15:45 Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON).

15:45 – 16:00 Dostępny samorząd – granty.

16:00 – 16:15 Obszar chroniony, obszar dostępny.

16:15 – 16:30 Kultura bez barier.

16:30 Podsumowanie konferencji.

16:40 Zakończenie konferencji.

Liczba miejsc stacjonarnych ograniczona.

Patronat honorowy: Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg.

Patroni medialni: TVP Lublin, Radio Lublin, Kurier Lubelski, Magazyn „Integracja”, Portal Niepełnosprawni.pl, „Gość Niedzielny”.

Kontakt w sprawie konferencji: agata.tomasik@pfron.org.pl

Źródło: www.pfron.org.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies