BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plakat kilometry dobra. Droga układa się w czerwone serce.

Kilometry Dobra – PSONI Łęczna

„My wiemy, że jest dobro. Wiemy, że stoi ono wyżej niż piękno. Piękno ukazuje nam istotę spraw, ale musi mieć na sobie szatę sztuki. Dobro zaś jest niewidzialne (…) a sięga ducha i działa w nim tajemnie”

Polskie Stowarzyszanie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (wcześniej: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym) Koło w Łęcznej jako organizacja rodziców funkcjonuje od 1991 r. Pierwszą placówką prowadzoną przez stowarzyszenie było Dzienne Centrum Aktywności powstałe w 1995 r.

Rozszerzenie działalności Stowarzyszenia wynikała z lokalnych potrzeb. Podjęto działania zmierzające do utworzenia kolejnej placówki – Warsztatu Terapii Zajęciowej. Proces był długi w związku z poszukiwaniem lokalu i szeregiem innych napotykanych przeszkód.

W 2000 roku znaleziony został odpowiedni budynek, dawnej szkoły we wsi Janowica. Budynek wymagał generalnego remontu oraz niezbędnych ulepszeń architektonicznych, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Zanim zaczęto prace, odbyła się publiczna dyskusja z mieszkańcami wsi i władzami gminnymi. Z początku ludzie podchodzili do sprawy bardzo nieufnie, trudno było ich przekonać do osób z niepełnosprawnością. Rodzice kandydatów do WTZ również mięli wątpliwości czy ich dzieci sobie poradzą i czy to jest dla nich dobre. Zarząd Koła przeprowadził wszystkie procedury, także zamówienia publiczne na kapitalny remont budynku, który trwał pół roku. Pomimo wszystkich zawirowań i trudności 15 czerwca 2001 roku został otworzony Warsztat Terapii Zajęciowej w Janowicy. Po 16 latach funkcjonowania placówki widzimy potrzebę dalszego rozwoju. Nasi uczestnicy stają się starsi tak jak i ich rodzice. Nie zawsze jest ktoś w rodzinie kto podjąłby się trudu opieki nad osobą niepełnosprawną kiedy odejdą najbliżsi (brak rodziców, rodzeństwa).

Uczestnictwo w programie społecznościowym kampanii – Kilometry Dobra ma na celu: Pozyskanie środków na rozbudowę ośrodka wsparcia dla osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Rozbudowa naszej placówki o mieszkalnictwo wspomagane dałaby szansę naszym uczestnikom Warsztatu na życie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego. Poprzez rozbudowę placówki i stworzenie nowej chcemy zabezpieczyć naszych uczestników przed umieszczeniem ich w Domach Pomocy Społecznej w przypadku śmierci rodziców i/lub opiekunów.

Zebrane środki w ramach akcji Kilometry Dobra pozwolą na przybliżenie się nam do celu jakim jest rozbudowa istniejącego już ośrodka wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, poprzez utworzenie nowej formy wsparcia jaką jest mieszkalnictwo wspomagane, czyli stworzenia warunków do samodzielnego zamieszkania osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku lokalnym.

Szacowany koszt rozbudowy: 3 500 000 zł

Pomysł ten kiełkuje w nas od dawna, a w 2015 roku została podjęta decyzja o rozbudowie istniejącego już budynku. W tym celu otworzone zostało konto z przeznaczeniem na cele inwestycyjne:

BS Łęczna 84 8693 0006 2001 0000 3812 0003

Mieszkalnictwo wspomagane byłoby kolejną formą wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin, polegającą na ich usamodzielnianiu, kształtowaniu ogólnej zaradności, uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

Na terenie powiatu Łęczyńskiego nie ma placówki zapewniającej całodobowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnością.

PSONI Koło w Łęcznej – Warsztat Terapii Zajęciowej poprzez istniejące dwa zespoły bardzo aktywnie uczestniczy w życiu społecznym. Zespół muzyczny Bębnoludy – grający na instrumentach perkusyjnych, zespół teatralny Figiel i solista mają osiągnięcia na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Zatrudnieni pracownicy prowadzą na zlecenia szkolenia oraz uczestniczą w krajowych i zagranicznych wizytach studyjnych.

Na plakacie łopata a pod spodem napis: “ Żadna łopata sama nie kopie- trzeba mieć jeszcze czas i siłę”.

Prosimy ludzi o wrażliwych i otwartych sercach o udział w akcji i powiększenie kilometrów dobra.

Osoba na wyciągniętych dłoniach trzyma złotówki poprzyklejane na taśmie w jeden długi ciąg.

Pobijmy razem rekord Guinnessa!

Eliza Cyfra

Maria Lisek-Zięba

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies