BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kilometry Dobra 2021

Kilometry Dobra to stworzona w Polsce międzynarodowa kampania dobroczynna, jedyna, w której co roku mogą wziąć udział organizacje z całego świata. Jej pomysłodawcą jest Robert Kawałko, prezes Polskiego Instytutu Filantropii.

Jest to kampania, która sprawia, że organizacje pozarządowe uzyskują pieniądze na realizację swoich celów, a także budują swoją sieć wsparcia i wzmacniają swoją sprawność. Przez 3 miesiące organizacje uczestniczące w kampanii pozyskują pieniądze wszystkimi dostępnymi metodami: poprzez zbiórki w centrach handlowych, szkołach i parafiach, przez strony internetowe, aukcje, koncerty, biegi charytatywne itp. Kampanii towarzyszy próba pobicia rekordu Guinnessa.

Logo kacji promującej kilometrydobra.pl. Logo PSONI i logo serduszka z czerwonej drogi

Polskie Stowarzyszanie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (wcześniej: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym) Koło w Łęcznej jako organizacja rodziców funkcjonuje od 1991 r. Koło w Łęcznej zrzesza 45 członków. Odbiorcami działań są osoby niepełnosprawne z terenu powiatu łęczyńskiego. Zarząd Koła w Łęcznej prowadzi: placówkę dla osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia z terenu powiatu – Warsztat Terapii Zajęciowej w Janowicy dla 32-33 osób. Dwa zespoły artystyczne “Figiel”- teatralny, “Bębnoludy” – muzyczny, aktywnie uczestniczą w życiu społeczności lokalnej. Biorą udział we wszelkiego rodzaju konkursach, przeglądach, festiwalach zdobywając czołowe miejsca. Zespoły i solista prezentowali swój dorobek we: Francji na Węgrzech, Słowacji, Ukrainie, Białorusi, Szwajcarii, Iranie.

Zarząd Koła realizuje różne projekty dla osób niepełnosprawnych, uczniów, seniorów, współpracuje z organizacjami NGO z kraju i zagranicy, samorządami …

W trakcie Kampanii Społecznej Kilometry Dobra pozyskujemy środki finansowe na rozbudowę ośrodka wsparcia o „Całodobowy Dom Rodzinny” w Janowicy.

Rozbudowa istniejącego już ośrodka wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, poprzez utworzenie nowej formy wsparcia jaką jest mieszkalnictwo wspomagane. Stworzenia warunków do samodzielnego zamieszkania osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku lokalnym. Dzięki temu będą mogli się usamodzielniać, kształtować ogólną zaradność, a także uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej. 

Przedstawiamy projekt inwestycji:

Projekt - rzuty boczne na Całodobowy Dom Rodzinny w Janowicy

Prosimy ludzi dobrej woli o wsparcie i pomoc w realizacji podjętego zadania. Posiadamy już wszystkie dokumenty pozwalające na rozpoczęcie inwestycji.

Konto na które można wpłacać środki BS Łęczna 41 8693 0006 2001 0000 3812 0001 liczy się każda złotówka.

Na dzień 05 marca 2021 na naszym kocie posiadamy 2170,00 zł od 10 darczyńców co stanowi 49,32 metrów DOBRA.

„Dobry człowiek jest jak małe światełko. Wędruje przez mroki naszego świata i na swojej drodze zapala zgaszone gwiazdy”.

Patronat tegorocznej już czwartej edycji w której uczestniczy PSONI Koło w Łęcznej objęli:

p. Jolanta Chwalczyk – redaktor naczelny tygodnika – Wspólnota.

p. Leszek Włodarski – burmistrz Łęcznej.M.Lisek-Zięba

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies