BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Po lewej stronie grafika człowieka między dwoma prostokątami. Nad człowiekiem grafika słońca. Po prawej stronie plakatu grafika czerwonej drogi układającej się w kształt serca. Pomiędzy dwoma grafikami, na środku plakatu niebiesko czerwony napis Janowickie Kilometry dobra.

Janowicka Integracja Środowisk 2018

W dniu 01.03.2018 w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Janowicy odbyła się Konferencja „Integracja Środowisk”. Organizatorem jej było Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej.

Zarząd Koła zaprosił na konferencję osoby reprezentujące różne środowiska, tj. samorządy, szkoły, ludzi biznesu, polityków, przedsiębiorców, sympatyków Łęczyńskiego Koła, przedstawicieli mediów.

Wśród gości znaleźli się m.in.:

  • lbin Mazurek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,

  • Piotr Winiarski – Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego -Rady Województwa Lubelskiego,

  • Adam Partyka – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych Lubelskiego Węgla „Bogdanka”,

  • Daniel Słowik – Dyrektor Biura ZW PSL w Lublinie reprezentujący europosła p. Krzysztofa Hetmana.

Nie sposób wymienić wszystkich przybyłych gości na konferencję z imienia i nazwiska ale bardzo ważne, że byli tego dnia z nami, dziękuję Im za przybycie.

ludzie siedzący na krzesłach w sali. Przed nimi stolik nakryty obrusem na którym leży otwarty laptop. Sala jest przyozdobiona manualnymi dekoracjami - obrazkami malowanymi i czerwonymi kwiatami origami. W oddali za siedzącymi ludźmi mężczyzna wchodzący przez drzwi do tej sali.

Oficjalnego otwarcia dokonała Maria Lisek-Zięba, przewodnicząca Zarządu Koła i Kierownik WTZ w jednej osobie. Zgodnie z programem najpierw została przedstawiona historia Stowarzyszenia i Warsztatu oraz trudności jakie napotykano i napotyka się w codziennej pracy. Omawiana działalność oprócz wersji słownej prezentowana była też w wersji elektronicznej. Każdy z gości mógł zobaczyć, nie tylko usłyszeć o prowadzonej pracy z 33 osobami niepełnosprawnymi intelektualnie z terenu powiatu łęczyńskiego.

Stosunek otoczenia do osób niepełnosprawnych intelektualnie zmienia się. Świadomość społeczna jest coraz większa, czego doświadczamy na co dzień gdy jesteśmy zapraszani do różnych instytucji (szkoły, Urząd Skarbowy, itp.) i na lokalne imprezy okolicznościowe (dożynki, dni miejscowości i inne). Jednak pomimo tak wielkiego postępu, znajdują się ludzie dla których niepełnosprawność jest powodem do izolacji i odsunięcia. Przez pryzmat swoich uprzedzeń i krzywdzących stereotypów swoją postawą uniemożliwiają dzieciom i młodzieży poznanie różnych aspektów niepełnosprawności, ograniczając kontakt młodym obywatelom z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Niepełnosprawność intelektualna nie jest chorobą, lecz stanem który należy doskonalić poprzez różne formy wielokierunkowej rehabilitacji. Nie można się też od osoby takiej zarazić czy nabyć przez kontakt z osobą niepełnosprawną intelektualnie. Motywującym jest to, że przybyli goście zabierając głos wyrazili słowa wsparcia, podziwu i aprobaty dla naszych działań, deklarując również swoją pomoc.

Zbigniew Rutkowski dyrektora Zespołu Szkół w Cycowie, zachęcał przybyłych do współpracy i podejmowania wyzwań. Jego słowa: „podawanie pomocnej dłoni, współpraca, pomaganie, to nas powinno wyróżniać jako pedagogów”. Stowarzyszenie od lat współpracuje ze szkołą, dyrektor patrzy od lat na nasze działania i widzi sens ich podejmowania. Działalność Koła i Warsztatu znana jest w Kraju i za granicą. Zespoły artystyczne zapraszane są na różne przeglądy nie tylko w kraju ale były też w Portugalii, Francji, Szwajcarii, Słowacji, Ukrainie, Białorusi, Iranie, Węgrzech, Hiszpanii.

W czasie konferencji wystąpili też self adwokaci – uczestnicy poszczególnych pracowni Warsztatu przedstawiali się, mówili skąd są, w jakich są pracowniach i co robią.

Kobieta w wieku średnim stoi i trzyma mikrofon w dłoni blisko ust. Jej twarz jest skierowana na wprost siebie. W tle za nią rysunki na których jest namalowany wazon z kwiatami i twarz dziewczynki.

Były też niezaplanowane akcenty na konferencji, przewodnicząca Zarządu Koła podziękowała:

– wolontariuszce i wielkiej propagatorce podejmowanych działań przez Koło, pedagog Gimnazjum Publicznego w Ludwinie, Justynie Miksiewicz-Zoch za osobiste zaangażowanie i mobilizowanie uczniów w działania podejmowane przez Zarząd Koła. Pani Justyna jest inspiratorką różnych inicjatyw na rzecz Stowarzyszenia;

– dyrektor PCPR – Elżbiecie Brodzik za współpracę;

– dyrektor GOKiS w Ludwinie – Annie Czarneckiej za współpracę na polu działań artystycznych. Nasi artyści (uczestnicy WTZ) są zapraszani na masowe imprezy. Mamy też możliwość prezentowania na nich rękodzieła wykonywanego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Janowicy.

Kobieta w białej sukni o bufiastych rękawach i białym kapeluszu stoi na scenie. Obok niej stoi kobieta w czerwonej i kwiecistej sukience. Uśmiecha się.

Panie otrzymały symboliczną różową różę, powstałą w pracowniach Warsztatu.

Kolejnym punktem programu było rozpoczęcie kampanii społecznej „Kilometry Dobra”. Pierwszego marca 2018 r. oficjalnie rozpoczęła się Ogólnopolska Kampania Społeczna zbierania pieniędzy przez różne organizacje na stawiane sobie cele. Naszym celem jest pozyskanie funduszy na rozbudowę ośrodka o „Całodobowy Dom Rodzinny” w Janowicy. Ten punkt programu rozpoczął Łukasz Lisek śpiewając hymn „Kilometry Dobra”.

Kobieta w białej sukni o bufiastych rękawach i białym kapeluszu stoi na scenie. Obok niej stoi kobieta w czerwonej i kwiecistej sukience. Uśmiecha się.

„Pomagać innym trzeba, komuś to życie odmieni.
Pomagać z całej siły, by wykupić marzenia.
I tak do końca zawodów o jeden metr i więcej
gdziekolwiek będziesz kim jesteś i lepiej i szybciej i prędzej.
Kilometr Dobra biegnie za kilometrem złotówek
Aż po Rekord Guinnessa by spełnić marzeń przyczółek!
Obłok otula słońce, słońce całuje ziemię
Energia wyzwala pomysł, blask dobra oświeca ciebie …”

Uczestnicy Warsztatu zabrali głos odnośnie Kampanii i poprosili o wsparcie mówiąc:

„Dzisiaj rozpoczynamy kampanię Kilometry Dobra. Chcemy zebrać pieniądze na rozbudowę naszego Warsztatu o mieszkania. Jest to dla nas ważne gdyż wiemy, że pewnego dnia możemy zostać sami. Wybudowanie tego domu da nam możliwość samodzielnego mieszkania. Chcemy prosić każdego z Was o wsparcie nas w tej akcji. Liczy się dla nas każda złotówka”.

Mężczyzna w garniturze stoi obok kobiety. Oboje uśmiechają się do zdjęcia. Kobieta ma dłonie złożone na siebie. W tle okno pokoju i niebieska tablica korkowa z przypiętymi rysunkami bombek świątecznych i gwiazdek.

Były też głosy ze strony rodziców i apel o pomoc.

mężczyzna w garniturze stoi i trzyma w obu dłoniach mikrofon przyłożony blisko ust. W tle baner stojący oraz roślina zielona.

Mama Iwony

„ Chciałabym, aby ten dom powstał i córka miała tam swój własny kąt, miałabym spokój, że nie będzie nikomu ciężarem a ja będę mogła spokojnie umrzeć”.

„Jest różnie – mówi instruktor w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Czasem zajmują się osoby najbliższe, rodzeństwo lub dalsza rodzina, ale dość często tymi osobami nie ma się kto zająć. Dlatego też, chcemy im wyjść naprzeciw. Starzeją się nie tylko dzieci… „

„Kto nie ma dzieci niepełnosprawnych ten nie zrozumie – uważa ojciec Marcina, który uczestniczy w Warsztacie Terapii Zajęciowej. „Człowiek chciałby zrobić dla nich dobrze. Jeździliśmy nawet po innych ośrodkach oglądać, jak wygląda opieka i usamodzielnienie się dzieci”.

Architekt Leszek Szafran przedstawił wstępne plany rozbudowy obecnego budynku. Rozbudowa zapewni mieszkania dla 12 osób. Przedsięwzięcie to kosztowna inwestycja, dlatego też PSONI Koło w Łęcznej rozpoczęło współpracę z Polskim Instytutem Filantropii biorąc udział w Kampanii Kilometry Dobra. Rozbudowa Warsztatu o mieszkania chronione, to stworzenie warunków do usamodzielnienia się osób z niepełnosprawnością i kształtowania ich ogólnej zaradności, jak również uczestnictwa w życiu społecznym bez wykluczenia.

Kolejny punkt konferencji nawiązywał do Międzynarodowego Dnia Kobiet. Z tej okazji zespoły artystyczne przygotowały specjalny program.

Kobieta w białej sukni o bufiastych rękawach i białym kapeluszu stoi na scenie. Obok niej stoi kobieta w czerwonej i kwiecistej sukience. Uśmiecha się.

Były prezentacje ubiorów, prac wykonywanych w Warsztacie, piosenki tematycznie związane z kobietami wykonane przez Łukasza, prezentacja w formie pantomimy legendy Łęczyńskiej „Bezdenna sadzawka” oraz występ Zespołu „Bębnoludy” .

Panie obdarowane zostały specjalnie przygotowanymi koszyczkami z kwiatkami a panowie podpałką ekologiczną. Kwiaty wykonane zostały przy pomocy uczestniczek zajęć w Domu Senior Wigor w Bogdance. Dziękujemy. Dziękujemy koordynatorce Pani Basi i wszystkim naszym sąsiadkom.

Czterech młodych mężczyzn w garniturach uśmiecha się do zdjęcia na czarnym tle. Obejmują się dłońmi i ramionami.

Kasa Unii Lubelskiej SKOK, która ufundowała dla Pań parasolki, włączyła się w nasze działania. Miesięcznik Czas Stefczyka zwrócił się z prośbą do swoich klientów o wsparcie Kampanii na rzecz PSONI w Łęcznej  Janowickie Kilometry Dobra. Dziękujemy prezesowi i wszystkim pracownikom za życzliwość.

Mężczyzna w garniturze trzyma w jednej dłoni długopis, drugą dłoń ma położoną na teczce z papierami. W tle jest kobieta w drzwiach.

Adam Partyka zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych Lubelskiego Węgla „Bogdanka” a w Kampanii Kilometry Dobra jeden z jej ambasadorów, obejrzał wszystkie pracownie, powstające w nich rękodzieła i obiecał pomoc w podjętych działaniach.

Piotr Winiarski odniósł się do działań podejmowanych przez PSONI Koło w Łęcznej oraz powstania Warsztatu Terapii Zajęciowej w czasie gdy był starostą.

Ludzie siedzący na krzesłach. Wśród nich kobieta która przykłada dłoń do oczu. W tle kobieta trzymająca w dłoniach smartfona na wysokości swojej twarzy.

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Albin Mazurek reprezentował na konferencji wicewojewodę. Mówił o prowadzonych rozmowach i podejmowanych działaniach nie tylko w kontekście PSONI Koło w Łęcznej, ale również o działaniach jakie podejmowane są w całym województwie.

Daniel Słowik odczytał list Krzysztofa Hetmana – europosła oraz przekazał piękne albumy ilustrujące zakątki Lubelszczyzny i książki kulinarne „Lubelskie smakuj życie” (Jest to zbiór przepisów kulinarnych z 14 gmin Lubelszczyzny). Wierzymy w Państwa wsparcie.

Wójt Sosnowicy Krystyna Jaśkiewicz opowiedziała o swoich planach a jej przyjazd do Janowicy to podpatrywanie dobrych praktyk z których chciałaby skorzystać.

Kampania społeczna Kilometry Dobra cieszy się patronatem Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka. Ambasadorzy Janowickich Kilometrów Dobra to: Andrzej Kita honorowy konsul Mołdawii w Lublinie i Adam Partyka zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych Lubelskiego Węgla „Bogdanka”. Ambasador Kampanii nie mógł być obecny na konferencji, ale przekazał na tę okoliczność list.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy obecni zaproszeni zostali na poczęstunek przygotowany przez rodziców (uczestników warsztatu) i KGW w Janowicy. Ileż tu było rozmów, ileż spraw udało się załatwić, omówić, uzgodnić.

Wszyscy goście potwierdzili swoją obecność wpisem w Księdze Pamiątkowej.

mężczyzna w garniturze stoi i trzyma w obu dłoniach mikrofon przyłożony blisko ust. W tle baner stojący oraz roślina zielona.

Zbigniew Rutkowski Dyrektor Zespołu Szkół w Cycowie

Uczestnicy konferencji wsparli swoimi złotówkami Janowickie Kilometry Dobra, pieniążki zostały wpłacone na konto za pośrednictwem Blue Media.

Dziękuję, dziękujemy wszystkim za przybycie, obecność do końca i złożone deklaracje i wsparcie.

Maria Lisek-Zięba

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies