BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Uczestnicy pozują do grupowego zdjęcia

Janowicka brać świętuje – Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

W dniu 05 maja przypada Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Święto to ma na celu:

  • dostrzeżenie w osobach z niepełnosprawnością intelektualną wartości i prawa do godności, które należy się każdemu człowiekowi;
  • dostrzeganie problemu łamania praw osób z niepełnosprawnościami i wyrażenie sprzeciwu wobec tych praktyk;
  • ułatwienie dostępu do rynku pracy i powszechnie oferowanych usług publicznych;
  • wspieranie w niezależnym, godnym oraz w pełnym uczestnictwie w życiu społecznym.
Uczestnicy na siłowni plenerowej. Chłopak i dziewczyna ćwiczą, pozostałe trzy osoby obserwują. Za ćwiczącymi siedzą dwie osoby na ławce. W tle drzewa i biały dwupiętrowy budynek.

PSONI Koło w Łęcznej świętowanie Dnia Godności zorganizowało w swojej placówce w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Janowicy. Były gry i zabawy na świeżym powietrzu, spacer i zajęcia na siłowni na świeżym powietrzu. 

Zabawa na najwyższym poziomie, z uśmiechem na ustach, została zakończona wspólnym zdjęciem i rozjazdem uczestników do domu.

Dwusiestosiedmioosobowa grupa pozuje do zdjęcia z balonami z logo PZONI w kolorze pomarańczowym.

Z okazji święta i na każdy dzień życzymy Naszym Uczestnikom i ich Rodzinom zdrowia, wszelkiej pomyślności i wielu radości w codziennym życiu. Niech w realizacji marzeń i planów oraz osiąganiu wyznaczonych celów zawsze towarzyszy Państwu uśmiech i życzliwość.

„Rozróżniamy trzy rodzaje pojęcia godności. Godność osobowa oznacza wartość człowieka, która jest stała, niezniszczalna, zobowiązująca, wrodzona. Godność osobowa wpisana jest w ontyczną strukturę człowieka, co oznacza, że człowiek nie może się jej pozbyć, tak jak nie może się pozbyć własnej natury. Godność ta przysługuje każdemu tylko z tej racji, że jest człowiekiem i to niezależnie jakim człowiekiem: małym, zbrodniarzem, świętym, chorym, nienarodzonym, mądrym, biednym, bogatym, niedorozwiniętym itd. Rodzi to konsekwencje w etyce – nikt nie może być zabity, nikogo nie można pozbawić życia dla jakichś celów. Człowiek jest wartością samą w sobie – posiada godność. Godność osobowościowa – związana jest z nabytymi przez człowieka cechami, cnotami. Im ktoś w większym stopniu rozwija swą dobroć, tym posiada większą godność osobowościową. Godność osobista – to poczucie bycia kimś ważnym, zajmowanie ważnej pozycji społecznej itp.”

E. Bojko

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies