BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Janowicka brać świętuje – Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

W dniu 05 maja przypada Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Święto to ma na celu:

  • dostrzeżenie w osobach z niepełnosprawnością intelektualną wartości i prawa do godności, które należy się każdemu człowiekowi;
  • dostrzeganie problemu łamania praw osób z niepełnosprawnościami i wyrażenie sprzeciwu wobec tych praktyk;
  • ułatwienie dostępu do rynku pracy i powszechnie oferowanych usług publicznych;
  • wspieranie w niezależnym, godnym oraz w pełnym uczestnictwie w życiu społecznym.
Uczestnicy na siłowni plenerowej. Chłopak i dziewczyna ćwiczą, pozostałe trzy osoby obserwują. Za ćwiczącymi siedzą dwie osoby na ławce. W tle drzewa i biały dwupiętrowy budynek.

PSONI Koło w Łęcznej świętowanie Dnia Godności zorganizowało w swojej placówce w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Janowicy. Były gry i zabawy na świeżym powietrzu, spacer i zajęcia na siłowni na świeżym powietrzu. 

Zabawa na najwyższym poziomie, z uśmiechem na ustach, została zakończona wspólnym zdjęciem i rozjazdem uczestników do domu.

Dwusiestosiedmioosobowa grupa pozuje do zdjęcia z balonami z logo PZONI w kolorze pomarańczowym.

Z okazji święta i na każdy dzień życzymy Naszym Uczestnikom i ich Rodzinom zdrowia, wszelkiej pomyślności i wielu radości w codziennym życiu. Niech w realizacji marzeń i planów oraz osiąganiu wyznaczonych celów zawsze towarzyszy Państwu uśmiech i życzliwość.

„Rozróżniamy trzy rodzaje pojęcia godności. Godność osobowa oznacza wartość człowieka, która jest stała, niezniszczalna, zobowiązująca, wrodzona. Godność osobowa wpisana jest w ontyczną strukturę człowieka, co oznacza, że człowiek nie może się jej pozbyć, tak jak nie może się pozbyć własnej natury. Godność ta przysługuje każdemu tylko z tej racji, że jest człowiekiem i to niezależnie jakim człowiekiem: małym, zbrodniarzem, świętym, chorym, nienarodzonym, mądrym, biednym, bogatym, niedorozwiniętym itd. Rodzi to konsekwencje w etyce – nikt nie może być zabity, nikogo nie można pozbawić życia dla jakichś celów. Człowiek jest wartością samą w sobie – posiada godność. Godność osobowościowa – związana jest z nabytymi przez człowieka cechami, cnotami. Im ktoś w większym stopniu rozwija swą dobroć, tym posiada większą godność osobowościową. Godność osobista – to poczucie bycia kimś ważnym, zajmowanie ważnej pozycji społecznej itp.”

F.J. Mazurek, Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka

E. Bojko

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies