BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logotyp OWES Modrzew

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną osób prawnych – szkolenie online

Chcesz dowiedzieć się kto może powołać spółdzielnie socjalną? Jakie są cele, funkcje i zasady działania spółdzielni? Nie wiesz jak przygotować statut i dokumenty?

Jeszcze dziś zgłoś się na bezpłatne szkolenie on-line: Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną osób prawnych organizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”. 

Kto może skorzystać ze szkolenia?

Zajęcia kierowane są do pracowników, wolontariuszy, członków podmiotów ekonomii społecznej, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zainteresowanych uruchomieniem działalności w sektorze ekonomii społecznej z terenu subregionu lubelskiego, tj. powiaty: lubelski, łęczyński, świdnicki, włodawski, Miasto Lublin.

Kim jest trener?

Paweł Bielak – Absolwent Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej na kierunku zarządzania i marketingu w stopniu magistra. Dodatkowo ukończone studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego. Były pracownik publicznych służb zatrudnienia oraz sieci EURES. Członek Powiatowej Rady Zatrudnienia. Obecnie trener, doradca, coach, przedsiębiorca, członek komisji oceny wniosków o udzielenie dotacji na rozwój przedsiębiorczości (w tym przedsiębiorczości społecznej w ramach OWES). Współpraca z OWES Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, Stowarzyszenie ETAP , Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. , Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw – jako członek KOW, trener, doradca, coach. Zrealizowane kilkanaście projektów dotacyjnych w zakresie wsparcia jednoosobowych działalności gospodarczych. W zakresie szkoleń przeprowadzone kilka tysięcy godzin szkoleniowych i doradczych. Poza działalnością szkoleniową prowadzi działalność gospodarczą w branży obróbki metalu/spawania oraz produkcji i handlu mebli. Twórca marki meblowej DECOSTEEL. Współzałożyciel przedsiębiorstwa społecznego w formie spółki z .o.o. non profit oraz organizacji pozarządowej w formie fundacji. 

Organizacja zajęć:

Zajęcia odbędą się w formie 1-dniowego warsztatu w godz. od 9:00 do 16:00 – 8 godzin dydaktycznych.

Tematyka:

  • Kto może powołać spółdzielnie socjalną?
  • Cele, funkcje i zasady spółdzielni.
  • Przygotowanie statutu i dokumentów rejestrowych.
  • Proces rejestracji.
  • Powoływanie innych PES i PS z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów.
  • Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ES.

Termin szkolenia:

27 października 2022 r. (czwartek)

Zgłoś się i poszerz swoją wiedzę!

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • pakiet materiałów szkoleniowych
  • zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu online
  • wsparcie doradcze

W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: docs.google.com/forms.

Zgłoszenia należy przesyłać do 20 października 2022 r.

Uwaga!!!

Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w szkoleniu online.

Osoby zakwalifikowane do udziału zostaną o tym poinformowane drogą mailową oraz telefonicznie.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej:

tel. 81 307 66 26,

e-mail: depa.m@modrzew.org

Sylwia Czmuda – animator lokalny LOWES 2.0

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0 w Świdniku
Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”
ul. Racławicka 38-44, lok 308,
21-040 Świdnik

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies