BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo z napisem: LFOON to oznacza w skrócie - Lubelski forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych

IV wyjazd studyjny w ramach projektu IMPULS 2016

5.12.2016 to data czwartego już wyjazdu realizowanego w ramach projektu IMPULS 2016 a zorganizowanego przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych- Sejmik Wojewódzki.

Przedstawiciele zaproszonych przez nas organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenów województwa lubelskiego mieli okazję po raz kolejny poznać od wewnątrz działanie placówek zajmujących się rehabilitacją, wychowaniem oraz edukacją osób niepełnosprawnych, tym razem z powiatu lubartowskiego, bialskiego i włodawskiego.

Ludzie są w sali. Ich twarze są skierowane ku sobie

Dla niektórych z uczestników wyjazdu, możliwość poznania zupełnie nowych metod, technik oraz narzędzi pracy z dziećmi i młodymi osobami niepełnosprawnymi w nowo urządzonych pracowniach, internatach, salach rehabilitacyjnych oraz specjalistycznych gabinetach, była niezwykle cennym doświadczeniem. Artterapia, fizjoterapia, dogoterapia czy też zajęcia w nurcie metody Tomatisa to tylko niektóre z form rehabilitacji jakim mieliśmy możliwość się przyjrzeć. Rozmowa z opiekunami oraz kadrą nauczycielską także dała nowe, świeże spojrzenie na potrzeby i problemy dzieci min. autystycznych.

Za miłe przyjęcie oraz fachowe zaopiekowanie się nami ( w tym za bardzo pomocną w ten mroźny dzień herbatę oraz pyszny poczęstunek) dziękujemy:

  1. Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Firleju.

  2. Stowarzyszeniu Wspólny Świat w Białej Podlaskiej i placówkom oświatowo- wychowawczym znajdującym się pod patronatem stowarzyszenia takim jak: Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Ośrodek Terapii.

  3. Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu w Zalutyniu.

    3. Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu im. Ks. Jana Twardowskiego we Włodawie w skład którego wchodzą: Przedszkole Specjalne, Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4, Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 3, Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym, Zespół Rewalidacyjno – Wychowawczy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

Ludzie są w pomieszczeniu. Na dywanie siedzą dzieci przebrana za biedronki. Na dywanie są kolorowe grafiki kwiatów.

Na szczególne podziękowania zasługuje grupa teatralna „Świetliki”, która przygotowała dla nas niesamowity występ „Dzień z życia biedronki”.

Kamil Artur Kuliński

Małgorzata Kuna

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies