BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo z napisem: Otwórzmy przed nimi życie,.

Integracja z najmłodszymi…

05 grudnia 2017 Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej gościło w swojej placówce Warsztacie Terapii Zajęciowej w Janowicy uczniów klasy II i III Szkoły Podstawowej w Białce. Grupa liczyła 20 uczniów i przyjechała pod opieką pań: Agnieszki Szponar, Renaty Spodar i Marioli Konaszewskiej.

Dzieci stoją w pomieszczeniu. Na stole leży maszyna krawiecka oraz kolorowe nici. Przy stole siedzą trzy osoby.

Uczniowie podzieleni zostali na trzy grupy by wziąć udział w aktywnych zajęciach. Odwiedzali wszystkie pracownie Warsztatu. Zobaczyli jak wygląda proces wytwarzania ekologicznych podpałek do grilla, pieca i kominka, jak również wspólnie z Uczestnikami Warsztatu czynnie uczestniczyli w zajęciach w pracowniach: krawiecko –zabawkarskiej, poligraficzno – introligatorskiej i muzycznej, gdzie wykonywali kartki świąteczne, choinki, malowali gipsowe figurki oraz szyli maskotki.

Dzieci stoją w pomieszczeniu. Dziewczynki trzymają materiał w dłoniach, a w koszyku jest wata.

Zajęcia w pracowni krawiecko –zabawkarskiej

Pani Maria Lisek – Zięba kierownik Warsztatu opowiedziała o zajęciach Uczestników w Warsztacie. W skrócie omówiła każdą z pracowni, opowiedziała o działaniach zespołów artystycznych oraz solisty. Nie zabrakło też wprowadzenia dla uczniów z zakresu niepełnosprawności, kto to jest osoba niepełnosprawna, jak jej można pomóc i czym są stereotypy wypowiadane na temat osób niepełnosprawnych, jak reagować w takich sytuacjach.

Dzieci siedzą lub stoją przy stole. Na nim leżą kartki oraz figurki. Po prawej stronie stoi dorosła kobieta.

Zajęcia plastyczne

Dzieci siedzą przy stołach. Na stołach są puszki, kolorowe kartki. Kobieta po prawej ma rękę w puszce przed nią. Mężczyzna siedzi po lewej stronie tyłem do obiektywu i trzyma palce nad pudełkiem z cekinami.

Zajęcia w pracowni poligraficzno-introligatorskiej

Wszyscy uczniowie wraz z opiekunkami zostali zaproszeni przez panią Marię Lisek – Ziębę na zajęcia muzyczne z reprezentacją zespołu „Bebnoludy”. Pani Maria najpierw omówiła instrumenty wykorzystywane przez zespół „Bębnoludy”. Uczniowie po krótkiej próbie mieli możliwość zagrania na nich wspólnie z Uczestnikami Warsztatu.

DZieci stoją w rzędzie w pomieszczeniu. Niektórzy trzymają kolorowe tuby w dłoniach lub klawesy. Po lewej stronie stoi kobieta, która trzyma jeden klawes.

Zajęcia muzyczne

Wykonane prace Uczniowie otrzymali jako pamiątki ze spotkania. Nabyli również wyroby wykonywane przez Uczestników Warsztatu. Spotkanie zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez Radę Uczestników Warsztatu.

Grupa dzieci jest na korytarzu. Chłopiec i dziewczynka po lewej stronie są tyłem do obiektywu. Po prawej stronie jeden z chłopców trzyma czekoladową rurkę w ustach.

W imieniu swoim i uczniów Szkoły Podstawowej w Białce Panie podziękowały za możliwość przyjazdu do Warsztatu, uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w placówce oraz za serdeczne przyjęcie. Uczniowie wyrazili chęć kolejnego przyjazdu do naszej placówki. Oczywiście nie odbyło się bez prezencików. Szkoła podarowała rzeczy przydatne podczas zajęć – taśma ozdobna, dziurkacze ozdobne, słodycze … a w imieniu Uczestników Warsztatu szkole przekazany został papier ozdobny.

Dziękujemy Paniom i Uczniom za spotkanie.

Wierzymy, że to spotkanie i kolejna włączona szkoła w życie naszej placówki to nie tylko Integracja z najmłodszymi, ale ciągłe docieranie do społeczeństwa, to pokazywanie, że Niepełnosprawnością nie można się zarazić, niepełnosprawność intelektualna to nie choroba ale stan który można doskonalić.

Niepełnosprawność intelektualna to zaburzenie rozwojowe, które objawia się znacznym obniżeniem funkcji intelektualnych. Wiąże się z trudnościami w nauce, porozumiewaniu się, wykonywaniu prostych czynności dnia codziennego, zyskiwaniu kompetencji społecznych. Choć upośledzenia umysłowego nie da się w pełni wyleczyć, wdrożenie na wczesnym etapie rozwoju dziecka odpowiednich technik terapeutycznych może pomóc mu w późniejszym osiągnięciu samodzielności.

Żaden człowiek nie jest w stanie przejść przez życie samotnie. Współpraca jest jednym z wielu zachowań, które doprowadziły już do nie jednego sukcesu. Dzięki niej możemy osiągać cele niedostępne.

Anna Kiszczak

Maria Lisek-Zięba

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies