BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zestawienie okładek Informatora dla Osób z niepełnosprawnością z Ukrainy, chcących podjąć zatrudnienie na terenie Polski w językach: ukraińskim i polskim

Informator (UA, PL) dla osób z niepełnosprawnością z Ukrainy, chcących podjąć zatrudnienie na terenie Polski

Z myślą o obywatelach przybyłych do Polski z terytorium Ukrainy, Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi przygotowała Informator dla Osób z Niepełnosprawnościami "Krok po Kroku".

Publikacja zawiera praktyczne wskazówki oraz ważne adresy i dane instytucji, które będą pomocne w poszukiwaniu pracy. Umieszczono w niej niezbędne informacje dotyczące legalnego pobytu w Polsce oraz możliwości podjęcia pracy. Treść informatora stanowi realne wsparcie dla osób z Ukrainy, gdyż zawarte w nim podpowiedzi pomogą załatwić niezbędne formalności związane z pobytem i zatrudnieniem w naszym kraju. 

Informator jest dostępny online (z możliwością pobrania w pliku PDF) na stronie Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi.

Spis zawartości publikacji

1. PRAWNE ZAGADNIENIA ŻYCIA W POLSCE
1.1. LEGALNY POBYT W POLSCE

Specustawa
Numer PESEL UKR
Profil zaufany, Diia.pl
Ruch bezwizowy
Wiza
Pobyt czasowy
Status uchodźcy
Ochrona uzupełniająca
Pobyt tolerowany
Zgoda na pobyt ze względów humanitarnych
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
Zezwolenie na pobyt stały

1.2. LEGALNA PRACA W POLSCE
Formy zatrudnienia
Poszukiwanie pracy
Jak napisać dobre CV i list motywacyjny

2. PRACOWNIK Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
2.1. ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W POLSCE

Instytucje wydające orzeczenia
Procedura uzyskiwania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
Rodzaje niepełnosprawności orzekane w Polsce
Uprawnienia i ulgi osób z niepełnosprawnością
Orzeczenie o niepełnosprawności a zatrudnienie

2.2. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Czas pracy osoby z niepełnosprawnością
Dodatkowy wypoczynek
Możliwość skorzystania z turnusu rehabilitacyjnego oraz dodatkowe uprawnienia

2.3. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY
Przystosowanie stanowiska pracy
Dofinansowanie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością

3. FUNDACJA FUGA MUNDI – WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
3.1. AGENCJA ZATRUDNIENIA FUNDACJI FUGA MUNDI
Cele i zadania Agencji
Korzyści płynące ze współpracy z nami

3.2. DOBRE PRAKTYKI W ZATRUDNIENIU
Osoby z niepełnosprawnością
Pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnością

3.3. PRZYDATNE INFORMACJE
Adresy instytucji w Lublinie, Radomiu, Rzeszowie i Kielcach

Wydanie informatora było możliwe dzięki dofinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pn. “Praca”.

Małgorzata Cymborska

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies