BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo z napisem: Otwórzmy przed nimi życie,.

Informacja o zrealizowanym projekcie pn. “Zagospodarowanie centrum miejscowości Wólka Łańcuchowska poprzez utworzenie miejsca rekreacji”

„Zagospodarowanie centrum miejscowości Wólka Łańcuchowska poprzez utworzenie miejsca rekreacji” to projekt polegający na urządzeniu monitorowanego placu zabaw z elementami siłowni plenerowej.

 Plac został ogrodzony i oświetlony w technologii ledowej.

Realizacja projektu przyczyniła się niewątpliwie do rozwoju bazy rekreacyjnej na obszarze Gminy Milejów. Powstały obiekty małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, które będą służyły mieszkańcom oraz osobom odwiedzającym Wólkę Łańcuchowską.

 Inwestycja poprawiła estetykę miejscowości, poprzez zagospodarowanie dotychczasowych nieużytków.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies