BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informacja o stażach i szkoleniach – MUP w Lublinie

Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje, że posiada środki finansowe na organizację:

 • szkoleń oraz staży dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (VI), Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Szkolenie umożliwi podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji do obecnego rynku pracy. Za czas odbywania szkolenia przysługuje stypendium szkoleniowe. Staż umożliwi nabycie praktycznych umiejętności zawodowych na określonym przez pracodawcę stanowisku pracy i pozwoli na uzyskanie stypendium stażowego.
 • szkoleń oraz staży w ramach projektu Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (VII), Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 — 2020. Szkolenie umożliwi podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji do obecnego rynku pracy. Za czas odbywania szkolenia przysługuje stypendium szkoleniowe. Staż umożliwi nabycie praktycznych umiejętności zawodowych na określonym przez pracodawcę stanowisku pracy i pozwoli na uzyskanie stypendium stażowego.

Zachęcamy również do rozważenia zatrudnienia osób, które już ukończyły szkolenia w podanych niżej zakresach, w ramach aktywizacji zawodowej realizowanej przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie:

 • Kucharz z egzaminem czeladniczym
 • Kelner z egzaminem czeladniczym
 • Cukiernik z egzaminem czeladniczym
 • Piekarz z egzaminem czeladniczym
 • Operator wózków jezdniowych z uprawnieniami UDT
 • Operator koparko-ładowarki klasa 111
 • Spawanie metodą TIG i MAG
 • Kwalifikacja wstępna przyspieszona w ramach kategorii C,C+E
 • Mechanik z egzaminem czeladniczym
 • Stolarz z egzaminem czeladniczym
 • Kadry i płace z egzaminem zewnętrznym
 • Kosmetyczka z egzaminem czeladniczym
 • Wizażystka – stylistka z egzaminem czeladniczym
 • Fryzjer z egzaminem czeladniczym
 • Florysta z egzaminem czeladniczym
 • Krawiec z egzaminem czeladniczym

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w załączonej ulotce oraz na stronie internetowej: muplublin.praca.gov.pl.

Ulotka w podziale dwukolumnowym.

[Ulotka przedstawia informacje na temat staży i szkoleń: Miejski Urząd Pracy w Lublinie zaprasza Pracodawców do składania wniosków o organizację stażu i szkoleń. Szczegółowych informacji udziela Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin tel. 81 466 52 52, 81 466 52 57
STAŻE
– Staż to nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą
– Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez MUP w Lublinie z organizatorem stażu, poprzedzonej wnioskiem organizatora
– W pierwszej kolejności pozytywnie rozpatrywane są wnioski pracodawców gwarantujących osobom bezrobotnym zatrudnienie po zakończonym stażu
– Organizator może we wniosku wskazać imię i nazwisko osoby bezrobotnej proponowanej do odbycia stażu (staż z kandydatem)
– Staż może trwać od 3 do 6 miesięcy
SZKOLENIA:
Zatrudniając osobę zarejestrowaną w urzędzie pracy pracodawca może:
– Wybrać osobę, która odbyła specjalistyczne szkolenie zakończone egzaminem zewnętrznym
– Nie ponosząc kosztów dostosować kompetencje kandydatów do indywidualnych potrzeb swojej firmy.

Działania te organizowane są w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE: “Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (VI) – PO WER 2014-2020 oraz “Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (VII) – RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”.
Poniżej pasek z linkiem: muplublin.praca.gov.pl. Na samym dole umieszczono logotypy Funduszy Europejskich, flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logotyp Lubelskie Smakuj życie! oraz flagę Unii Europejskiej]

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
e-mail: praca@mup.lublin.pl; tel. 81 466 52 52.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies