BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plakat informacyjny dot. projektu "Akademia Aktywnego Absolwenta"

Fundacja Postscriptum zaprasza absolwentów szkół wyższych lub studentów ostatniego roku z orzeczeniem o niepełnosprawności do uczestnictwa w projekcie „Akademia Aktywnego Absolwenta”

Fundacja Postscriptum z dniem 1 lutego 2023 r. rozpoczęła realizację projektu "Akademia Aktywnego Absolwenta", współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest do absolwentów szkół wyższych lub studentów ostatniego roku z orzeczeniem o niepełnosprawności, zamieszkujących lub uczących się na terenie województwa lubelskiego.

 Każda osoba zakwalifikowana do udziału zostanie objęta wsparciem w postaci:

  1. Diagnozy sytuacji wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Kariery Zawodowej (8 godzin zegarowych na osobę);
  2. Indywidualnego poradnictwa społeczno-zawodowego w tematyce wynikłej z indywidualnej diagnozy sytuacji (8 godzin zegarowych na osobę);
  3. Szkolenia zawodowego o tematyce dostosowanej do zdiagnozowanych potrzeb beneficjenta ostatecznego oraz do aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy (120 godzin zegarowych na osobę – stypendium szkoleniowe 10,00 zł za godzinę, razem 1200 zł brutto);
  4. Stażu aktywizacyjnego (3 miesiące na osobę – stypendium stażowe 2300,00 zł za miesiąc, razem 6900 zł brutto).

Dokumenty rekrutacyjne

Dodatkowe informacje:

Na stronie https://fundacjapostscriptum.eu/projekty/ w zakładce: Projekty w realizacji – Akademia Aktywnego Absolwenta.
FUNDACJA POSTSCRIPTUM
ul. Aleksandra Świętochowskiego 13
20-467 Lublin
 
BIURO
ul. Długa 5, pokój nr 80
20-346 Lublin
Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies