BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plakat informacyjny dot. projektu "Akademia Integracji Społecznej"

Fundacja Postscriptum: rekrutacja do projektu Akademia Integracji Społecznej

Fundacja Postscriptum zaprasza do udziału w projekcie "Akademia Integracji Społecznej", dofinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 Projekt skierowany jest do osób, które:

  • są osobami pełnoletnimi (powyżej 18 roku życia);
  • posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • zamieszkują na terenie woj. lubelskiego (zajęcia odbędą się w Lublinie).

Dla każdej osoby objętej wsparciem w projekcie oferujemy:

  1. Diagnozę potrzeb (ze stworzeniem Indywidualnego Planu Działania);
  2. Grupowe warsztaty kompetencji społecznych;
  3. Grupowe szkolenia kompetencji komputerowych;
  4. Integrację kulturalną (uczestnicy otrzymają bilety do instytucji kultury).

Termin realizacji projektu: 01.04.2023-31.03.2024 r.
Liczba osób objętych wsparciem w woj. lubelskim: 5 osób.

W przypadku zainteresowania, Kandydaci proszeni są o uzupełnienie dokumentów rekrutacyjnych dostępnych na stronie internetowej https://fundacjapostscriptum.eu/projekty/ w zakładce “Akademia Integracji Społecznej” oraz dostarczenie ich (osobiście/pocztą) do biura projektu (ul. Długa 5, pokój 80, 20-346 Lublin) lub przesłanie skanów/zdjęć na adres e-mailowy biuro@fundacjapostscriptum.eu.

Dokumenty rekrutacyjne

Dodatkowe informacje:

Na stronie https://fundacjapostscriptum.eu/projekty/ w zakładce: Projekty w realizacji – Akademia Integracji Społecznej.
FUNDACJA POSTSCRIPTUM
ul. Aleksandra Świętochowskiego 13
20-467 Lublin
 
BIURO
ul. Długa 5, pokój nr 80
20-346 Lublin
Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies