BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plakat informacyjny dot. projektu "Absolwent w drodze do kariery II!"

Fundacja HEROS prowadzi nabór do Projektu “Absolwent w drodze do kariery II!”

Celem Fundacji Heros jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Obecnie, organizacja prowadzi rekrutację do projektu „Absolwent w drodze do kariery!”, wspófinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Adresatami projektu są osoby z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim, spełniające następujące warunki:

 • realizują ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej lub są absolwentami szkoły wyższej tzn. ukończyły szkołę wyższą lub uczelnię zagraniczną (lub uzyskały absolutorium) posiadają dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
 • na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia,
 • zamieszkują na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego lub świętokrzyskiego.

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:

 • indywidualnego poradnictwa zawodowego,
 • poradnictwa prawnego,
 • warsztatów rozwoju zawodowego,
 • pośrednictwa pracy,
 • szkoleń zawodowych oraz kursów podnoszących kompetencje zawodowe,
 • staży zawodowych.

Fundacja oferuje:

 • staże aktywizacyjne z atrakcyjnym stypendium stażowym (6 018,54 zł brutto),
 • szkolenia i kursy podnoszące kompetencje,
 • dodatek motywacyjny do 450 zł miesięcznie przez maksymalnie 12 miesięcy,
 • oferty pracy.

Dodatkowe informacje:

Więcej informacji oraz Regulamin Projektu, dostępne na stronie Fundacji HEROS w zakładce Aktualności.

Projekt w mediach społecznościowych FB: Absolwent w drodze do kariery.

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesyłania CV oraz informacji o posiadanym orzeczeniu na adres mailowy: beata.lukasik@fundacjaheros.org

Kontakt: 784 153 967 lub 795 398 798

Adres: Zygmunta Krasińskiego 2/23, 20-709 Lublin (boczna ul. T. Zana).

Beata Łukasik
Fundacja HEROS

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies