BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Grafika z napisem: "CRB poszukuje trenera szkoleń kompetencyjnych dla kadr NGO"

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych poszukuje Trenerów szkoleń kompetencyjnych dla kadr NGO

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych w ramach realizacji Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 NOWEFIO, poszukuje osób do współpracy w charakterze: Trenerów szkoleń kompetencyjnych dla kadr NGO.

Nr referencyjny

TSK/LANGO/2023

Miejsce pracy

Lublin i województwo lubelskie

Główne obowiązki

 • Przeprowadzenie szkoleń kompetencyjnych dla kadr NGO z terenu woj. lubelskiego zgodnych ze zdiagnozowanymi potrzebami Uczestników, w jednym z wymienionych zakresów:
  • Opracowanie strategii NGO;
  • Zarządzanie NGO;
  • Zarządzanie finansami w NGO;
  • Prowadzenie kampanii marketingowych i charytatywnych NGO;
  • Podejmowanie i prowadzenie współpracy z samorządem i innymi NGO;
 • Prowadzenie dokumentacji ze szkoleń kompetencyjnych kadr NGO.
 • Współpraca oraz stały kontakt z koordynatorem oraz kadrą projektu.
 •  

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe lub zawodowe wymagane dla danej tematyki wsparcia/szkolenia lub certyfikat/zaświadczenie/inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia/szkolenia;
 • Minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w realizacji wsparcia dla organizacji pozarządowych;
 • Umiejętność pracy/współpracy w zespole;
 • Samodzielność i umiejętność organizacji pracy;
 • Zaangażowanie i odpowiedzialność;
 • Terminowość i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • Pozytywne podejście do życia;
 • Inicjatywa i energia twórcza.

Oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno- prawnej (elastyczne godziny pracy).
 • Praca w miłej i przyjaznej atmosferze pozbawionej korporacyjnych zapędów.

Sposób aplikacji

Osoby zainteresowane pracą na w/w stanowisku prosimy o:

 • przesłanie CV w formacie pdf wraz z klauzulą: „Ja niżej podpisany, na podstawie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko: „Trener szkoleń kompetencyjnych dla kadr NGO”
 • oraz dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe mailem na adres: kontakt@crb.lublin.pl lub papierowo w zamkniętej kopercie na adres siedziby Fundacji Centrum Rozwiązań Biznesowych ul. Grenadierów 13, 20-331 Lublin do dnia 24.03.2023 r. do godz. 15.00 (w tytule wiadomości/na kopercie podając nr referencyjny: TSK/LANGO/2023 oraz nazwę stanowiska).

Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami w celu umówienia spotkania rekrutacyjnego.

Magdalena Wróbel
Specjalistka ds. projektów

Centrum Rozwiązań Biznesowych
Grenadierów 13
20-331, Lublin
telefon: +48 733 300 563

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies