BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo z napisem: DPS w Gościeradowie

Dzień Dziecka w Gościeradowie

Stało się już tradycją, że w Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie gdzie zamieszkuje 60 niepełnosprawnych dzieci uroczyście obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziecka. „Nasze dzieciaki” bo tak się Je tu określa z wielką niecierpliwością czekają na ten dzień. Już w maju słyszy się z ust dzieci: „Już wkrótce nasze święto. Będzie zabawa i dużo ludzi”. Ta radość i pewnego rodzaju radosne napięcie udziela się wszystkim. Dlatego każdy w miarę swoich możliwości przygotowuje się do tego dnia. Pracownicy i uczestnicy działającego przy DPS WTZ robią wszystko aby dzieciaki miały niezapomniane wrażenia. Przygotowywana jest uroczystość i zapraszani są liczni goście. Uczestnicy WTZ porządkują piękny park przy DPS w którym odbywają się uroczystości, pracownicy krzątają się aby przygotować dzieci na to wydarzenie. Przygotowywane są różnego rodzaju występy artystyczne w których biorą udział nasze dzieciaki oraz inni goście z podobnych jednostek. Dzień Dziecka jak i uroczysta Wigilia są podniosłymi wydarzeniami, które pozwalają zbliżyć się naszemu środowisku. W tym roku tradycyjnie uroczystość rozpoczęła Msza Święta odprawiona przez proboszcza tutejszej parafii pod wezwaniem Św. Stanisława. Zazwyczaj Msza Święta odprawiana jest przy kapliczce Matki Najświętszej znajdującej się w parku przy DPS. We Mszy Świętej uczestniczą dzieci jak i przybyli goście. Kapłan poleca nasze małe księstwo miłości i dobra Bogu. W homilii kapłan zaznaczył jak wielkie jest znaczenie szerzenia dobra w zwyczajnej szarej codzienności. „Jesteście świadkami Jezusa na ziemi, gdyż w najsłabszych poszukujecie Boga. To o Was mówił błogosławiony Jan Paweł II „Jesteście światłem dla wielu, gdyż poświęcacie się dla najsłabszych. To wy przekazujecie ewangelię o dobrym Samarytaninie swoim życiem. Uwiarygadniacie swoją pracą wyrzeczeniami znaczenie słów Zbawiciela. Idźcie więc i czyńcie prawdę w miłości jak nas poucza Święty Paweł”. Dzieci zawsze z uwagą słuchają słów kapłana i modlą się podczas Mszy. Widać na Ich małych czasami smutnych twarzyczkach wielką radość. Dobrze się dzieje, że dyrekcja DPS umożliwia dostęp dzieciom do Boga. Albowiem Pan powiedział: „Pozwólcie najmniejszym przychodzić do mnie. Nie zabraniajcie im..”. Po mszy świętej uroczystość rozpoczął dyrektor DPS Pan Tadeusz Sikora. Serdecznie powitał wszystkich gości i dzieciaki na tym corocznym święcie. W swoim przemówieniu dyrektor zaznaczył jak wielkie znaczenie dla tych dzieci ma praca wszystkich opiekunów i terapeutów. Podkreślił znaczenie współpracy władz powiatu i innych instytucji działających przy DPS a zwłaszcza Stowarzyszenia Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „RES SACRA MISER” działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie. Dzięki temu stowarzyszeniu dzieci mają możliwość uczestnictwa na równi ze zdrowymi dziećmi w życiu społecznym przez różnego rodzaju wyjazdy i wycieczki organizowane przez stowarzyszenie. Podziękował sponsorom, którzy jak co roku tak i tym razem wspierają finansowo nasze uroczystości. A są to przeróżne mniejsze i większe instytucje z całego powiatu i z województwa lubelskiego. Następnie rozpoczęła się część artystyczna w której wzięły udział dzieci z DPS  jak i przybyli goście np. z DPS w Kraśniku czy Popkowic. Co roku naszą uroczystość uświetniają swoimi występami zaprzyjaźnieni z nami uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kraśniku. Są też dzieci w tutejszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II. W tym roku gościnnie wystąpiły harcerze ze szkoły w Staszowie. Wszyscy uczestnicy tego świętowania brali czynny udział w zabawie jaką zaprezentowali nam artyści. W tym roku swój program zaprezentował zespół „Ryngo” oraz klaun zabawiający dzieci swoimi zabawnymi skeczami i sztuczkami. Podczas pokazu słychać było gromkie brawa i dużo śmiechu. Po występach wszyscy uczestniczyli w grylowaniu i korzystali z zabaw sportowych oraz konkursów zorganizowanych przez pracowników i terapeutów. Były różnego rodzaju biegi, skoki czy konkursy.

Goście i dzieci mogli przejechać się prawdziwą zabytkową bryczką zaprzężoną w ukochanego konia naszych dzieciaków, który na co dzień przez hipoterapię pomaga Im wracać do pełniejszej sprawności. Ten konik to pewien symbol DPS i przyjaciel naszych dzieci. Zadziwiające jest, jak bardzo dzieci potrafiły pokochać to mądre zwierzę a ono odwdzięcza się im swoją miłością i niemalże opieką. Konie to bardzo mądre zwierzęta i potrafią być oddanymi przyjaciółmi. Uroczystość zakończyła dyskoteka w której uczestnicyli wszyscy goście wraz z terapeutami.

Andrzej Grabowski

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies