BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Budynek Zakładu Aktywności Zawodowej w Kocku

Dofinansowanie Zakładów Aktywności Zawodowej z terenu woj. lubelskiego w 2023 roku

W 2023 roku Samorząd Województwa Lubelskiego przekazał środki dziewięciu Zakładom Aktywności Zawodowej (ZAZ) z terenu województwa lubelskiego.

Środki PFRON w wysokości 10.739.750 zł oraz środki własne w wysokości 1.160.780 zł przekazano Zakładom Aktywności Zawodowej, mieszczącym się w:

ZAZ-y świadczą usługi gastronomiczne, pralnicze, porządkowe, rolnicze i pielęgnacji terenów zielonych. Umożliwiając zatrudnienie 347 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 112 osób kadry obsługowo-rehabilitacyjnej. Zakłady Aktywności Zawodowej są jednym z ważniejszych szczebli rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami przed ich wyjściem na otwarty rynek pracy.

Podstawa prawna funkcjonowania ZAZ

Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) to szczególny typ jednostki organizacyjnej, której działalność może przysłużyć się zarówno pracodawcy, jak i zatrudnionym osobom niepełnosprawnym. Szczegóły dotyczące funkcjonowania ZAZ zawarte zostały w art. 29 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (tekst jedn.:Dz. U. z 2021 r. poz. 1934 z późn. zm.).

Notatka powstała na podstawie informacji zawartych na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies