BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Lis; fot. Jerzy Liniewicz

Dedykowane wystawy fotografii przyrodniczej i spotkania autorskie Okręgu Lubelskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody

Okręg Lubelski Związku Polskich Fotografów Przyrody rozpoczął akcję organizowania dedykowanych wystaw i prezentacji fotografii przyrodniczej w ośrodkach, które grupują i wspierają osoby mające utrudniony - z różnych powodów - dostęp do instytucji kultury i twórczości artystów.

Wystawy realizowane są poza systemem oficjalnej infrastruktury kultury, w miejscach i przestrzeniach najbardziej dostępnych dla odbiorców konkretnej wystawy – adresatami są także osoby niepełnosprawne. Do tej pory odbyły się dwie takie wystawy i spotkania autorskie; okazało się, że potrzeba takich wystaw i otwartość na nie jest duża, ich przebieg bardzo udany, dający prawdziwą radość odbiorcom, a także wielkie wzruszenie fotografowi. Ważny jest przede wszystkim sam fakt zorganizowania wydarzenia, dotarcia do konkretnej grupy osób i żywa interakcja między artystą, a publicznością. Dlatego też inicjatywa jest kontynuowana.

W nową odsłonę akcji zaangażuje się duża grupa członków Okręgu Lubelskiego ZPFP. Jeszcze w tym roku fotografowie przyrody zaplanowali przeprowadzić 4 spotkania – najbliższe już 17 listopada w Środowiskowym Domu Samopomocy „Roztocze” przy ul. Wallenroda 2a w Lublinie. Placówka ta pomaga osobom niepełnosprawnym rozwijać umiejętności społeczne, zawodowe, życiowe oraz talenty twórcze i artystyczne, jest też miejscem rehabilitacji.

Podczas spotkania, o swojej fotograficznej pasji i przyrodzie będzie opowiadał Janusz Koczberski. Fotografie składające się na wystawę zostały wydrukowane przy użyciu znakomitego sprzętu i materiałów marki Epson, a polski oddział tej firmy jest głównym sponsorem wystawy.

Patronat medialny nad spotkaniem i całą akcją objęły Wiadomości Społeczne, pismo Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.

Związek Polskich Fotografów Przyrody

Związek Polskich Fotografów Przyrody to największa i najstarsza organizacja skupiająca miłośników fotografii przyrodniczej w Polsce. W 2020 roku obchodziliśmy 25. rocznicę powstania. Związek działa w ramach 13 okręgów, a jednym z nich jest Okręg Lubelski liczący obecnie 33 osoby.

Fotografie przyrody wykonywane przez członków ZPFP powstają w sposób etyczny, nie szkodząc przyrodzie. Obowiązuje nas Kodeks etyczny fotografii przyrodniczej ZPFP. Związek i zrzeszone w nim osoby to ogromny potencjał artystyczny i twórczy pozwalający pokazać piękno przyrody poprzez różne punkty widzenia uwzględniające różne fotografowane tematy/specjalizacje fotograficzne. ZPFP wypracował przez lata duży i ceniony dorobek, a także ogromną bazę zdjęć polskiej i światowej przyrody. Jest to instytucja szanowana w świecie fotografii/kultury.

ZPFP należy do International Federation of Wildlife Photography. IFWP to prężna międzynarodowa organizacja zrzeszająca krajowe stowarzyszenia fotografów przyrody – obecnie reprezentuje 17 europejskich stowarzyszeń i liczy ponad 5 tys. fotografek i fotografów. ZPFP – zarówno na szczeblu centralnym (ogólnopolskim), jak i okręgów, organizuje ciekawe wystawy, warsztaty, spotkania, festiwale, konkursy fotograficzne, prowadzi projekty edukacyjne, wydawnicze i realizuje inne aktywności zgodne z celami działania.

Okręg Lubelski także jest bardzo aktywny na tych polach i otwarty na współpracę. Dorobek OL ZPFP w zakresie promocji fotografii i ochrony przyrody docenił Prezydent Miasta Lublin, dr Krzysztof Żuk, nadając Okręgowi we wrześniu 2021 roku Medal Prezydenta Miasta Lublin.

ZPFP w internecie

Związek Polskich Fotografów Przyrody: https://www.zpfp.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/ZPFPpl

Okręg Lubelski ZPFP: https://www.facebook.com/OL-ZPFP-495270880528141

Jerzy Liniewicz, członek ZPFP – Okręg Lubelski

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies