BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Na grafice jest grupa osób które trzymają banery z napisami: “Konwencja; Wspólna Sprawa”.

Debata we Wrocławiu dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną i wymagającą wysokiego poziomu wsparcia

Kolejna debata środowiskowa we Wrocławiu. Tym razem dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną. O istotności niezależnego życia i prawach wynikających z KPON uświadamiał gość – Kamil Goungor, wolontariusz Europejskiej Sieć na Rzecz Niezależnego Życia – ENIL.

Tak jak dzień wcześniej debata odbyła się Q Hotel Wrocław Plus, gdzie osoby niepełnosprawne ruchowo bez barier mogą uczestniczyć w wydarzeniach tego typu.

Ludzie siedzą przy stolikach w kilka osób. Przed nimi jest ekran multimedialny z wyświetlaną prezentacja na której pisze debata dla środowiska osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Swoim doświadczeniem na temat wartości niezależnego życia oraz praw osób z niepełnosprawnością sprzężoną dzielił się Kamil Goungor, który jest polakiem, ale urodzonym i zamieszkałym w Atenach. Aktualnie uczestniczy w wielu debatach, gdzie uświadamia innych o wartości Niezależnego Życia, rozmawia na tematy o niepełnosprawności oraz dzieli się doświadczeniem z EVSu (program mobilności Erasmus+). Stara się uświadamiać wszystkich, że osoby niepełnosprawne mogą i powinny bez barier żyć i uczestniczyć w każdym społeczeństwie. Fotorelacja:

Paweł Limek

Kamil Artur Kuliński

Projekt „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plakat z logami funduszy europejskich, LFOON czy też DZP więcej niż prawo oraz innymi.
Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies