BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Na grafice jest grupa osób które trzymają banery z napisami: “Konwencja; Wspólna Sprawa”.

Debata w Lublinie dla środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku

31 maja 2016 roku w Hotelu Victoria w Lublinie odbyła się debata dla środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku.

Nie było narzekania i utyskiwania. Była merytoryczna dyskusja w trzech obszarach: edukacja, dostęp do dóbr kultury i sportu oraz empowerment.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji społecznych z województwa lubelskiego i podkarpackiego wspólnie debatowali na temat ich sytuacji, stanu realizacji swoich praw oraz zaspokojenia potrzeb i oczekiwań. Wydarzenie w długiej perspektywie ma na celu dążenie osób z niepełnosprawnością wzroku do zapewnienia im pełnego i równego korzystania z praw człowieka oraz podstawowych wolności na równi ze wszystkimi obywatelami.

Ekspertem zagranicznym w niniejszej debacie był Pan Sinan Tafaj – członek Zarządu Europejskiej Unii Osób Niewidomych, Przewodniczący Albańskiego Stowarzyszenia Osób Niewidomych oraz Wiceprzewodniczący Albańskiej Rady Narodowej ds. Osób z Niepełnosprawnościami. – „Jestem pod dużym wrażeniem i po raz pierwszy spotykam się z tak demokratycznym podejściem do omawianych i wybieranych tematów do dyskusji. Brawo…” powiedział Sinan Tafaj – doktor Międzynarodowego Prawa Publicznego. Prawnik. Ekspert w kolejnej debacie dotyczącej Wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych „Wspólna sprawa”.

Nie było narzekania i utyskiwania. Była merytoryczna dyskusja w trzech obszarach: edukacja, dostęp do dóbr kultury i sportu oraz empowerment. Podczas wymiany doświadczeń pojawił się ważny wątek postawy roszczeniowej osób z niepełnosprawnością, a konkretnie to osoby z niepełnosprawnością egzekwując swoje prawa mają poczucie, że są roszczeniowe. Tę postawę także należy zmienić.

„…Chcemy, aby nasz głos był słyszalny, aby wyciągnięte zostały z tej dyskusji wnioski i miały przełożenie w dalszych działaniach na rzecz środowisk osób z niepełnosprawnością, ale także aby osoby z niepełnosprawnością miały większą świadomość swoich praw i obowiązków. Inaczej tracimy czas.”

To nie pierwsza i nie ostatnia debata przeprowadzona w ramach projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”. W 2016 roku w całej Polsce ma ich być aż 60. 1800 doradców z 10 różnych środowisk wspólnie zidentyfikuje bariery hamujące korzystanie z prawa człowieka osobom z niepełnosprawnościami na równi ze wszystkimi. Mamy nadzieję, że ten głos wybranych pozwoli wspólnie zmieniać na lepsze otoczenie wszystkich osób niepełnosprawnych w naszej ojczyźnie.

Projekt „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Anna Dąbrowska

Paweł Limek

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies