BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Kobieta trzyma opłatek. Obok niej stoi ksiądz w maseczce. Po prawej stronie za księdzem stoi dziewczynka, a po lewej za kobietą mężczyzna. W tle choinka

Czas oczekiwania

25 grudnia obchodzimy święto Bożego Narodzenia czyli wedle tradycji chrześcijańskiej narodziny Jezusa.

 W oczekiwaniu na narodzenie Pańskie Zarząd Koła, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowicy – PSONI Koło w Łęcznej w dniu 23.12.2020 r. – uczestniczyli w uroczystym spotkaniu opłatkowym.

Z uwagi na panujące warunki – pandemię, w spotkaniu wzięli udział uczestnicy i pracownicy WTZ, zachowując środki ostrożności. Swoją obecnością zaszczycili tę skromną uroczystość ks. proboszcz Michał Surowiec z miejscowej Parafii pw. Matki Bożej Królowej Świata z Nadrybia, p. Sławomir Giszczak – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, p. Stanisław Jamiński Sekretarz Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Spotkanie rozpoczęto wspólną modlitwą, błogosławieniem opłatka, śpiewem kolęd. Następnie Przewodnicząca Zarządu Koła i Kierownik placówki w jednej osobie, p. Maria Lisek-Zięba złożyła wszystkim obecnym i ich rodzinom okolicznościowe życzenia.

Przed rozdaniem opłatka p. Kierownik zaznaczyła, iż ze względu na panujące zagrożenie epidemiologiczne nie dzielimy się opłatkiem i nie składamy sobie życzeń nawzajem. W dalszej części spotkania ks. proboszcz odczytał fragment Ewangelii św. Łukasza Narodzeniu Pańskim, wszyscy zaśpiewali kolędy „Bóg się rodzi”, „Przybieżeli do Betlejem pasterze”. Okolicznościowe życzenia złożył wszystkim ks. proboszcz i p. Stanisław Jamiński.

Dużym wydarzeniem dla wszystkich uczestników spotkania była wiadomość przekazana przez p. Kierownik o zdobyciu przez zespół teatralny FIGIEL Nagrody głównej w kategorii TEATR na OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU TWÓRCZOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH organizowanym online przez Fundację Wiatrak z Bydgoszczy. Członkowie zespołu otrzymali okolicznościową statuetkę, karty gratulacyjne oraz przekazane prezenty. Oprócz tego każdy uczestnik warsztatu i pracownicy otrzymali prezenty świąteczne przygotowane w placówce i słodycze otrzymane od Związków Zawodowych LW ” Bogdanka”.

Kobiety stoją obok siebie. Kobieta po prawej stronie trzyma kartkę oraz torbe foliowa, a konieta po lewej statuetkę szklaną.

Po śpiewie kolęd ksiądz pobłogosławił przygotowane pokarmy i wszyscy częstowali się potrawami wigilijnymi podawanymi przez trzy wyznaczone osoby, słuchano kolęd i pastorałek, rozmawiano. Spotkanie zakończono wspólną modlitwą i zaśpiewaniem kolęd.

Uczestnicy wspólnie z instruktorami terapii zadbali o prezentacje prac wykonywanych w Warsztacie.

Na stole stoją małe choinki i inne ozdoby bożonarodzeniowe. Cały stół jest wypełniony.

Boże Narodzenie to – według teologów – najważniejsze po Wielkanocy święto w roku. Obchodzono je od IV wieku, najpierw w Rzymie. Jest to święto chrześcijańskie, wprowadzone dla uczczenia tajemnicy narodzenia Jezusa Chrystusa.

W tamtym okresie na polecenie cesarzowej Heleny w Betlejem, miejscu narodzenia Jezusa, wzniesiono bazylikę Narodzenia Pańskiego. Później upowszechnił się zwyczaj budowania stajenki na pamiątkę, że Jezus narodził się właśnie w tym miejscu.

Pierwsza informacja o święcie Bożego Narodzenia obchodzonym 25 grudnia pochodzi z roku 356. Według Mateusza Jezus urodził się za panowania króla Heroda, który jak twierdzi Józef Flawiusz, żydowski historyk z I wieku – zmarł w 4 roku p.n.e. Z kolei według Łukasza Jezus przyszedł na świat podczas spisu ludności zarządzonego przez cesarza Oktawiana Augusta za czasów wielkorządcy syryjskiego Kwiryniusza. W „Antiquitates Judaicae” Flawiusz pisze, że Kwiryniusz pełnił tę funkcję od 6 do 10 roku n.e. i rzeczywiście przeprowadził spis ludności na początku swoich rządów, czyli w 6 lub 8 roku n.e.

W przeszłości Boże Narodzenie było nazywane w Polsce Godami, Godniami lub Godnymi Świętami – od starosłowiańskiego słowa god, czyli rok. Jak pisze Barbara Ogrodowska w książce „Święta polskie”, nazwa ta pochodzi od zaślubin (godów) starego i nowego roku oraz nocy i dnia, gdyż czas Bożego Narodzenia zbiegał się z zimowym przesileniem.

Dawniej w Polsce pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, czyli 25 grudnia, rozpoczynało poranne nabożeństwo. Potem czas spędzano przy suto zastawionym stole, na rozmowach, śpiewaniu kolęd, modlitwie i odpoczynku. Tego dnia powstrzymywano się od wszelkiej pracy, nie wolno było sprzątać, rąbać drewna, przynosić wody ze studni, a nawet gotować. Tradycja zakazywała również czesania się, przeglądania w lustrze i spania w ciągu dnia, zwyczajowo nie urządzano w tym dniu wesel ani zabaw, nie składano i nie przyjmowano wizyt poza spotkaniami z najbliższą rodziną.

Grupa osób stoi w sali. Przy choince po prawej stronie stoi kobieta i mężczyzna. Po lewej widać dzieci, które są odwrócone do obiektywu tyłem.

Dziękuję Wszystkim za wspólnie przeżyty rok a Bogu za opiekę.

Niech nadchodzący 2021 Rok obdarzy każdego
na miarę posiadanych możliwości.

Niech przyniesie Wam Radość, Miłość, Pomyślność
i spełnienie wszystkich Marzeń,
a gdy się one już spełnią niech dorzuci garść nowych Marzeń,
bo tylko one nadają życiu sens!

W Nowym Roku wielu tylko szczęśliwych chwil… 
Szczęścia w domu i wszędzie, gdzie będziesz…

Maria Lisek-Zięba

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies