BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Czas na dostępność

Stworzenie „mody na dostępność” przez wyzwolenie ambicji posiadania dostępnej strony internetowej i wywołanie działań zmierzających do znaczącej poprawy dostępności i użyteczności stron internetowych. To główne zadania projektu „Kuźnia dostępnych stron”.

28 października 2015 roku w Lubelskim Centrum Aktywności Obywatelskiej odbyło się seminarium w ramach projektu „Kuźnia Dostępnych Stron”. Omówiono najnowsze standardy dostępności stron internetowych dla użytkowników niepełnosprawnych i starszych w kontekście specyfikacji WCAG 2.0 oraz rozwiązania projektu wspierające „modę na dostępność”.

Mężczyzna stoi na środku sali. Przed nim podłużny stół przy którym siedzą ludzie. W tle za mężczyzna wyświetlana jest prezentacja multimedialna.

Projekt „Kuźnia Dostępnych Stron” to projekt realizowany przez Fundację Polskie Centrum Joomla Otwarte Źródła oraz Spółdzielnię Socjalną FADO, który współfinansowany jest z funduszy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Celem projektu jest stworzenie „mody na dostępność” przez wyzwolenie ambicji posiadania dostępnej strony internetowej i wywołanie działań zmierzających do znaczącej poprawy dostępności i użyteczności stron internetowych. Działania projektu skierowane są przede wszystkim do urzędów i instytucji realizujących zadania publicznej, które wykorzystują lub zamierzają wykorzystać do obsługi swoich serwisów internetowych CMS – Joomla! (jeden z najpopularniejszych i zarazem bezpłatny system zarządzania treścią) oraz wszystkich tych, którzy biorą udział w przygotowaniu informacji na stronach internetowych.

Projekt zakłada następujące działania:

  • stworzenie 96 dostępnych szablonów dla Joomla!;
  • zaprojektowanie 8 typów wzorcowych pakietów startowych serwisów www dla instytucji publicznych (gmina, szkoła, zakład usług komunalnych, NGO, kultura, biblioteka, przedszkole, OPS);
  • opracowanie zbioru instrukcji i procedur tworzenia dostępnych stron;
  • ustanowienie oznaki serwisów, które dbają o dostępność i ich popularyzacja w katalogu Klubu;
  • przeszkolenie do roli rzeczników dostępności pracowników instytucji publicznych z 12 województw;
  • prowadzenie serwisu internetowego projektu popularyzującego działania na rzecz poprawy dostępności witryn.

Seminarium w Lubelskim Centrum Aktywności Obywatelskiej zostało zrealizowane w ramach piątego z kolei wyżej wymienionych działań, tak jak przeszkolenia uczestników do roli rzeczników dostępności. Pan Bartosz Stępień ze Spółdzielni FADO tematem „Jak badać, czy serwis internetowy spełnia standardy dostępności?” zainaugurował szkolenie. Zaprezentował przydatne narzędzia do badania dostępności serwisów internetowych, o których można poczytać na stronie: www.dostepny.joomla.pl/warsztat/narzedzia. Ponadto omówił pojęcie projektowania uniwersalnego, czyli projektowania „dla wszystkich ludzi” oraz najważniejsze pojęcia WCAG 2.0. Następnie Pan Maciej Kowalski (Spółdzielnia FADO) opowiedział „Jak dostosowywać serwisy internetowe do standardów dostępności?”. W tej części skupiono się na sposobach redagowaniu treści zgodnie z ideą dostępności dla osób niepełnosprawnych i starszych. Tematem „Jak wykorzystać narzędzia projektu Kuźnia Dostępnych Stron?” Pan Stefan Wajda, Prezes Fundacji PCJ Otwarte Źródła zaprezentował w jaki sposób można korzystać z pakietów startowych oraz szablonów opracowanych w ramach projektu. Ponadto pokazał możliwości stron internetowych opartych na framework’u EF4 w kontekście przekazu informacji w myśl idei dostępności oraz praktyczne wykorzystanie katalogu instrukcji Arkana dostępności. Pani Anna Dyderska, koordynatorka projektu „Kuźnia Dostępnych Stron” tematem „Jak mobilizować odpowiedzialnych za serwisy internetowe do stosowania standardów dostępności?” zakończyła seminarium. Omówiła wymogi prawne dotyczące spełnienia standardów dostępności oraz przydatne informacje ułatwiające zmiany w tej materii.

Więcej na temat dostępności w serwisach internetowych oraz o projekcie „Kuźnia Dostępnych Stron” można przeczytać klikając w poniższą ikonę.

http://dostepny.joomla.pl/

Program Seminarium Czas na Dostępność

Kolorowa grafika na której pisze “Popraw dostępność swojego serwisu”. W tle za tym napisem jest grafika ludzi siedzących na tablecie i chmurach na tle budynków w formie tabletów.

 Paweł Limek

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies