BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logotyp Fundacji KSK

Co się udało podczas wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami? / z tłum. w PJM

Fundacja KSK organizuje otwarte spotkanie na temat wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych wprowadzanej w Polsce.

Spotkanie odbędzie się 17 marca w Warszawie przy ul. Zielnej 37 w Centrum Zielna w sali WARSZAWA, w godzinach 13:00 – 16:00. 

Miejsce spotkania jest dostępne dla osób mających trudności z poruszaniem się. Będzie dostępna pętla indukcyjna i tłumacz polskiego języka migowego Piktogram obrazujący tłumacza języka migowego.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres malgorzata.silny@fundacjaksk.pl

„Co się udało podczas wdrażania w Polsce Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami? Jakie sprawy na pewno trzeba poprawić? Na takie i podobne pytania poszukamy odpowiedzi na otwartym spotkaniu w Centrum Zielna. Zaczynamy o godzinie 13:00. W czasie trzech godzin zastanowimy się jakie pozytywy wiążą się z wdrożeniem w Polsce Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością. Nie wiesz co to za Konwencja? Nie przejmuj się!

Podczas pierwszej godziny odbędą się trzy prezentacje, podczas których wszystkiego się dowiesz. Zaczynamy od opowiedzenia „Co to jest Konwencja” – za tę część odpowiada Piotr Kowalski prezes fundacji KSK. Potem Jacek Zadrożny z fundacji Vis Maior przedstawi raport alternatywny, który napisali przedstawiciele osób z niepełnosprawnościami.

 Nigdy nie słyszałeś o raporcie alternatywnym? To nic. Raport to taki dokument, który mogą przygotować obywatele i organizacje pozarządowe i wysłać w ślad za sprawozdaniem rządowym do ONZ. Rząd swoje sprawozdanie już w ONZ złożył (www.tinyurl.com/konwencja) My raport alternatywny dopiero piszemy. Możesz się z nim zapoznać tutaj (www.konwencja.org).

Poza tym, że możesz się zapoznać będziemy bardzo wdzięczni jeśli zdecydujesz się podzielić z nami uwagami o tym tekście i odpowiedzieć na tytułowe pytanie naszego spotkania (Co się udało a co nie przy wdrażaniu Konwencji).

Ale zanim to nastąpi dr Anna Rdest z FIRR opowie o projekcie monitoringu obywatelskiego wdrażania konwencji. To narzędzie internetowe pozwalające zgłaszać konkretne naruszenia praw osób z niepełnosprawnościami.

Druga godzina spotkania to czas dla Was. Kilka wersów wcześniej podaliśmy adres, pod którym znajdziecie projekt raportu alternatywnego. Na wszelki wypadek jeszcze raz www.konwencja.org Przeczytajcie raport. Na pewno macie swoje uwagi i przemyślenia.

Przecież w zakresie: Cel, definicje, zasady ogólne i obowiązki ogólne, Równość i niedyskryminacja, Kobiety z niepełnosprawnością, Niepełnosprawne dzieci, Podnoszenie świadomości, Dostępność, Prawo do życia, Sytuacje zagrożenia i sytuacje wymagające pomocy humanitarnej, Równość wobec prawa, Dostęp do wymiaru sprawiedliwości, Wolność od tortur lub okrutnego, nieludzkiego albo poniżającego traktowania lub karania, Wolność od wykorzystywania, przemocy i nadużyć, Swoboda przemieszczania się i obywatelstwo, Niezależne życie i włączenie w społeczeństwo, Mobilność, Wolność wypowiadania się i wyrażania opinii oraz dostęp do informacji, Poszanowanie prywatności, Poszanowanie domu i rodziny, Edukacja, Zdrowie, Rehabilitacja, Praca i zatrudnienie, Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna, Udział w życiu politycznym i publicznym, Udział w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie, Statystyka i zbieranie danych, Współpraca międzynarodowa i Wdrażanie i monitorowanie na szczeblu krajowym można bardzo dużo powiedzieć. Wszystkie te hasła to tytuły artykułów Konwencji.

Plan na drugą godzinę jest taki: Zapraszamy do przygotowania dwuminutowych wypowiedzi na temat sukcesów i porażek w poszczególnych artykułach. Gdy wybierzecie o czym chcecie mówić dajcie znać na raport@konwencja.org Po dwóch minutach reszta uczestników będzie miała po 1 minucie na komentarz. Liczymy więc na 8 do 10 wystąpień.

Jeśli nie zdążymy wypowiedzieć wszystkiego, to w czasie trzeciej godziny będzie można to napisać. W sali będą przygotowane 33 miejsca, w których będą czekały poszczególne artykuły Konwencji razem z miejscem do zapisania swoich uwag. A jeśli spotkacie w takim miejscu innych uczestników spotkania to może wymienicie swoje uwagi i zapiszecie na kartce wspólną wersję?”

Źródło: ngo.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies