BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo z znakiem: Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Centrum dla osób z podwójną diagnozą

Powstałe w styczniu bieżącego roku w Lublinie Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób z podwójną diagnozą to ważny krok do zmierzenia się z niepokojącym zjawiskiem uzależnień wśród osób chorujących na schizofrenię i zaburzenia nastroju.

Dane statystyczne mówią, iż więcej niż co drugi przedstawiciel tych kategorii osób sięga po substancje psychoaktywne bądź ucieka się do hazardu, pornografii, lub też w sposób nieumiarkowany korzysta z Internetu. Jakkolwiek w pełne uzależnienie popada z tego powodu jedynie określony odsetek chorujących, to wystąpienie takiego problemu nastręcza liczne trudności, do przezwyciężenia których dominujący w naszym kraju system lecznictwa nie jest przygotowany.

Dlatego ideę powołania CZP dla osób z podwójną diagnozą uznać należy za nowatorską w skali całego kraju. Na Centrum to składają się:

  • Ośrodek Wczesnej Interwencji i Koordynacji Opieki przy ul. Lwowskiej 12,

  • Oddział Dzienny Psychiatryczny przy ul. Droga Męczenników Majdanka 20,

  • Zespół Leczenia Środowiskowego przy ul. Hutniczej 10A,

  • Poradnia Zdrowia Psychicznego przy ul. Hutniczej 10B,

  • Klub Samopomocy przy ul. Hutniczej 10A,

  • dwa mieszkania chronione.

Leczenie w ramach Centrum przebiega w sposób zintegrowany, kompleksowy i dokonuje się w zgodzie z paradygmatem psychiatrii środowiskowej. Jego powstanie może zostać uznane za wyzwanie rzucone tradycyjnym metodom leczenia osób z podwójną diagnozą, które to metody sprowadzały się dotychczas do sposobu leczenia równoległego (w dwóch odrębnych placówkach) lub sekwencyjnego (kolejno: najpierw jednego, a potem drugiego problemu zdrowotnego). 

Zaczerpnąwszy w Lubelskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego konkretnych informacji na temat funkcjonowania  Centrum, pragnę podzielić się nimi z Czytelnikami.

Ośrodek Wczesnej Interwencji i Koordynacji Opieki – miejsce pierwszego kontaktu i stawiania diagnoz – czynny jest od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 20.00. Kontakt telefoniczny z Ośrodkiem: tel. 783 403 200 oraz 783 703 500. Po skontaktowaniu się z Ośrodkiem osobie potrzebującej pomocy przypisany zostanie koordynator opieki czuwający nad dalszym przebiegiem leczenia. 

Jak opisuje otrzymany przeze mnie materiał prasowy LSOZP: „Do Centrum przyjmujemy osoby z rozpoznaniem ze spektrum schizofrenii i zaburzeń nastroju wraz z towarzyszącymi uzależnieniami na różnym etapie zaawansowania, z Lublina i powiatu lubelskiego ziemskiego (gminy: Bychawa, Bełżyce, Borzechów, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wojciechów, Wólka, Wysokie, Zakrzew), w wieku od ukończonego 15 roku życia. Pomoc w ramach Centrum jest bezpłatna i nie wymaga skierowania. 

Po pomoc mogą zgłaszać się same osoby chore, ich rodziny, personel medyczny, w tym w szczególności pracownicy podstawowej i psychiatrycznej opieki zdrowotnej, pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych. Wskazane jest, aby pacjent dostarczył do OWIiKO posiadaną dokumentację medyczną a kierujący profesjonalista skontaktował się wcześniej z lekarzem OWIiKO.”

Niech zabezpieczeniu osobom z podwójną diagnozą nowoczesnych form leczenia towarzyszy też sprzyjający Ich zdrowieniu, zależny od każdego z nas klimat społeczny. Życzliwe podejście do osób chorujących to – jak wszyscy wiemy – podejście wolne od stygmatyzacji, lęków i uprzedzeń…

Zygmunt Marek Miszczak

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies