BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plakat promujący webinaria

Bezpłatne webinaria na temat przełamywania stereotypów dotyczących osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy

Fundacja Rozwoju Społeczno-Oświatowego zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium na temat przełamywania stereotypów dotyczących osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy.

Zadanie jest realizowanie na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w ramach realizacji zadań określonych w „Wojewódzkim Programie rozwoju zróżnicowanych form wspieranego i wspomaganego zatrudnienia oraz przedsiębiorczości społecznej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi”.

W ramach zadania zaplanowane są trzy webinaria skierowane do osób z obszaru województwa lubelskiego z podziałem na grupy.

Webinarium 1. Przełamywanie stereotypów dotyczących osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy oraz możliwości zawodowych tych osób i włączania w rynek pracy.

Odbiorcy: Osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny.
Termin spotkania: 28 marca 2022, g. 16:00 – 18:00.

Webinarium 2. Zatrudnianie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Odbiorcy: Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych.
Termin spotkania: 29 marca 2022, g. 12:00 – 14:00.

Webinarium 3. Zatrudnianie osób z zaburzeniami psychicznymi w podmiotach ekonomii społecznej oraz tworzenie podmiotów ekonomii społecznej.

Odbiorcy: Przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Termin spotkania: 30 marca 2022, g. 12:00 – 14:00.

Rekrutacja uczestników poszczególnych webinariów prowadzona jest do dnia 23 marca 2022.

Aby wziąć udział w spotkaniu prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej drukowanymi literami i przesłanie jej pocztą na adres: Fundacja Rozwoju Społeczno-Oświatowego, ul. Głęboka 10/27, 20-013 Lublin lub drogą elektroniczną na adres: fundacja@frso.eu z dopiskiem w temacie: Przygotowanie i przeprowadzenie trzech spotkań w formie webinariów nt. przełamywania stereotypów dotyczących osób z zaburzeniami psychicznymi w rynku pracy.

O zakwalifikowaniu zgłoszonych osób do udziału w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych. Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu informowane są o tym fakcie telefonicznie lub drogą e-mailową.

Niezwłocznie po otrzymaniu takiej informacji należy osobiście, bądź listownie dostarczyć oryginał karty zgłoszeniowej na adres Wykonawcy: Fundacja Rozwoju Społeczno-Oświatowego, ul. Głęboka 10/27, 20-013 Lublin.

W jednym webinarium mogą uczestniczyć max. 2 osoby z jednej organizacji/podmiotu. Uczestnicy webinarium na wskazane w kartach zgłoszeniowych adres e-mail otrzymają link do aplikacji wraz z instrukcją do logowania.

Osoba upoważniona do kontaktu: Grzegorz Chmielewski
Telefon: 579 512 946
E-mail: fundacja@frso.eu

Pliki do pobrania:

Grzegorz Chmielewski
Wiceprezes Zarządu
Fundacja Rozwoju Społeczno-Oświatowego

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies