BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bezpłatne szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w projekcie „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities”.

Projekt ten, realizowany w całej Polsce przez regionalne ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, finansowany jest ze środków programu Komisji Europejskiej CERV „Obywatele, równość, prawa i wartości” na lata 2021-2027.

Celem projektu „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities” jest wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych, działających szczególnie na obszarach wiejskich i w miastach do 50 tys. mieszkańców oraz promowanie wartości europejskich i praw zawartych w Karcie Praw Podstawowych.

Wsparcie w ramach projektu jest realizowane dzięki następującym działaniom:

  • organizacja bezpłatnych szkoleń podnoszących wiedzę i kompetencje m.in. w zakresie dostosowanym do potrzeb organizacji.
  • stworzenie sieci wsparcia dla organizacji poprzez prowadzenie konsultacji, helpdesku i strony internetowej,
  • stworzenie przestrzeni do sieciowania i wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i przedstawicielami innych sektorów, zwłaszcza jednostkami samorządu terytorialnego, poprzez organizację spotkań sieciujących, forów i kongresów.

Obecnie działania projektowe weszły dynamicznie w fazę realizacji wsparcia szkoleniowo-doradczego dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i jako jedni z pierwszych mogą Państwo otrzymać bezpłatne wsparcie szkoleniowo doradcze.

Tematyka szkoleń:

Standardy ochrony małoletnich w organizacjach pozarządowych realizujących projekty, małe granty oraz zadania zlecone przez administrację samorządową w kontekście Karty Praw Podstawowych.

Temat szkolenia wynika z obowiązku przyjęcia przez organizacje pozarządowe, w działaniach których uczestniczą bądź mogą uczestniczyć dzieci/osoby nieletnie, w terminie do 15.08.2024r. standardów ochrony małoletnich.

Terminy:

3 czerwca 2024 roku – szkolenia stacjonarne w Rzeszowie, w sali konferencyjnej FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego, ul. Kolejowa 1

w godz. 15:00 -19:00.

Link do ankiety zgłoszeniowej: frdl.org.pl/ankiety/…

10 czerwca 2024 roku – szkolenie on-line

Link do ankiety zgłoszeniowej: frdl.org.pl/ankiety/…

Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 28 maja b.r.

Szczegółowe zapytania proszę kierować pod numerem tel. pod numerem 17 850 74 20. Osoba kontaktowa: Monika Wędrychowicz

Poniżej do pobrania znajduje się szczegółowy program tego szkolenia oraz wykaz innych, najczęściej realizowanych tematów szkoleń w ramach projektu. Jeśli któryś z tematów Państwa interesuje proszę odesłać wypełnioną ankietę.

Jesteśmy również otwarci na Państwa propozycje. Szkolenia realizujemy bezpłatne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, zapewniamy także przerwę kawową przy szkoleniach stacjonarnych. Tematykę, termin i godziny szkolenia dopasowujemy do istniejących potrzeb. Z przyjemnością przyjedziemy przeprowadzić szkolenie do Państwa miejscowości. Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie grupy minimum 10 osób.

Będziemy wdzięczni za dalsze przekazanie informacji o możliwości korzystania ze szkoleń wśród zaprzyjaźnionych organizacji.

Proszę o kontakt, jeśli będą potrzebne dodatkowe informacje.

Więcej informacji o wsparciu szkoleniowo-doradczym znaleźć można na stronie programu: bb.frdl.pl/szkolenia-1/

Monika Wędrychowicz
Specjalistka ds. projektów
e-mail: monika.wedrychowicz@frdl.rzeszow.pl
tel.: 17 850 74 20

FRDL Podkarpacki Ośrodek 
Samorządu Terytorialnego
Kolejowa 1, 35-073 Rzeszów
www.frdl.rzeszow.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies