BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Bezpłatne leki dla seniorów 65+, dla dzieci i młodzieży

Bezpłatne leki dla seniorów 65+, dla dzieci i młodzieży

Od 1 września 2023 r. osoby powyżej 65 lat, dzieci i młodzież do 18 roku życia mają prawo do bezpłatnych leków na receptę.

Bezpłatnie leki przysługują wszystkim seniorom 65+ oraz dzieciom i młodzieży do 18 roku życia. Dotyczy to osób, które obejmuje ubezpieczenie zdrowotne. Wiek jest weryfikowany na podstawie numeru PESEL lub daty urodzenia (w przypadku osób bez numeru PESEL).

Jakie leki są bezpłatne?

Wykaz bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży w wieku do 18. roku życia zawiera ponad
2 800 leków. Z kolei dla seniorów powyżej 65+ wykaz ten to prawie 3 800 bezpłatnych leków.

Na liście znajdują się leki, które wcześniej podlegały częściowej refundacji.

Wśród nich są m.in. leki:

 • antyhistaminowe,
 • hipoglikemizujące,
 • hormonalne,
 • immunostymulujące,
 • immunosupresyjne,
 • okulistyczne,
 • przeciwbakteryjne,
 • przeciwgrzybicze,
 • przeciwwirusowe,
 • przeciwbólowe,
 • przeciwzakaźne,
 • przeciwdrgawkowe,
 • stosowane w chorobach dróg oddechowych,
 • stosowane w nadciśnieniu tętniczym,
 • stosowane w chorobach urologicznych,
 • stosowane w chorobach układu pokarmowego,
 • szczepionki.

Gdzie znajdę aktualny wykaz leków?

Aktualny wykaz leków dostępnych bezpłatnie znajdziesz na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Listę leków znajdziesz też:

Kto może wystawić receptę?

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
 • lekarz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS)
 • pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej uprawniona do wystawiania recept
 • emerytowany lekarz dowolnej specjalności (który ma prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestał jego wykonywania) – dla siebie albo dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej – do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa.

Jeżeli lekarz specjalista uważa, że pacjent powinien być leczony lekami, które mogą być przepisane bezpłatnie przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, to przekazuje lekarzowi POZ pisemną informację na temat zdiagnozowanej choroby i zalecanego leczenia. Lekarz POZ może na podstawie przekazanej informacji przepisać leki bezpłatnie. Lekarz specjalista ma w dalszym ciągu możliwość przepisania leków refundowanych na zasadach ogólnych.

Jak wygląda prawidłowo wystawiona recepta?

Receptę na bezpłatne leki wystawia lekarz lub pielęgniarka. Wystarczy, że na recepcie w polu „kod uprawnień dodatkowych” będzie odpowiednio litera „S” w przypadku seniorów lub „DZ” w przypadku dzieci i młodzieży.

Farmaceuta nie ma prawa wpisania ani poprawiania tego kodu na recepcie. Farmaceuta sprawdza, które z przepisanych leków przysługują pacjentowi bezpłatnie, a następnie wydaje te leki pacjentowi.

Odpłatność za leki jest oznaczana w taki sam sposób, jakby lek był przepisany na zasadach ogólnych (czyli takich jak dla pacjentów między 19. a 65. rokiem życia, np. 50%, 30%, ryczałt). W przypadku wpisania w tej rubryce wartości 100% pacjent otrzyma leki pełnopłatnie.

Małgorzata Bartoszek,
Rzecznik Prasowy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies