BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Na plakacie sa napisy Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POchP. Po lewej stronie zielony kwadrat z białymi kołami.

Bezpłatna spirometria

W ramach obchodów II Światowego Dnia Spirometrii Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie mieszcząca się w SPSK nr 4 przy ul. Jaczewskiego 8 oraz Stowarzyszenie Chorych na Astmę Oskrzelową zapraszają na bezpłatne badania spirometryczne.

Badania przeprowadzone będą w dniach 27, 28  czerwca 20123r, w godzinach 15:00-18:00 w pracowni spirometrycznej kliniki.

W celu sprawnej organizacji badań proponujemy wszystkim chętnym wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie swego udziału w badaniu, pod nr telefonu: 603 614 700.

„…Celem nadrzędnym akcji jest zwiększenie świadomości zdrowia oddechowego w społeczeństwie poprzez skłonienie Polaków do regularnych badań spirometrycznych. Jak wiemy budowanie ruchu społecznego wokół tematyki zdrowych płuc i zdrowia oddechowego jest punktem wyjściowym do tworzenia zoptymalizowanych programów zdrowotnych i odpowiedniego pozycjonowania zdrowia oddechowego w polityce zdrowotnej Państwa…”

– na co zwraca uwagę przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP- dr n. med. Piotr Dąbrowiecki.

Spirometria jest nieinwazyjnym badaniem, które pozwala ocenić pojemność i przepływ powietrza przez płuca oraz ich funkcję. Jest niezbędna do potwierdzenia diagnozy poważnej, skracającej życie choroby układu oddechowego: przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Szacuje się, że w Polsce ponad połowa chorych na POCHP nie ma postawionej diagnozy i nie leczy się.

Dzięki wczesnemu wykryciu POChP można wprowadzić takie modyfikacje stylu życia i metody terapii, które spowolnią przebieg choroby, zapobiegną powikłaniom oraz poprawią jakość i długość życia pacjenta.

Plakat na którym pisze wykonaj bezpłatna spirometrię. Są informacje gdzie badania się odbęda. Na samej górze pisze Polski dzień Spirometrii 2013. Napisy na niebieskim tle.

Zofia Brzozowska

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies