BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Grafika ilustrująca postęp w e-zdrowiu. Na grafice dłoń lekarza naciska na ekran tabletu.

Będą e-usługi dla pacjentów, lekarzy i aptekarzy

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza m.in. e-recepty oraz Internetowe Konto Pacjenta.

Przyjęte regulacje wprowadzają podstawy prawne niezbędne do wdrożenia ogólnokrajowego systemu teleinformatycznego w ochronie zdrowia, tj. Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych (tzw. Platforma P1 lub „e-zdrowie”). Nowelizacja przewiduje uruchomienie m.in. Internetowego Konta Pacjenta (IKP). 

IKP będzie bezpłatną aplikacją internetową, dzięki której każdy pacjent otrzyma dostęp do swojej historii leczenia, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz informacji o zrealizowanych usługach medycznych. Dostęp do wyników badań i innych dokumentów będzie miał też lekarz. Przy czym to pacjent zdecyduje, które z nich i jakiemu lekarzowi udostępni.

Nowelizacja wprowadza też powszechne stosowanie e-recepty. Tylko w niektórych sytuacjach, wskazanych w ustawie, będzie można stosować recepty papierowe, np. w przypadku braku dostępu do Platformy P1 i recept weterynaryjnych oraz dla osoby o nieustalonej tożsamości. Do realizacji recepty w postaci elektronicznej wystarczy podanie w aptece kodu dostępu (zostanie przekazany SMS-em na telefon komórkowy lub na e-mail) oraz numeru PESEL (lub numeru innego dokumentu potwierdzającego tożsamość). Pacjent będzie mógł uzyskać wydruk informacyjny o wystawieniu recepty w postaci elektronicznej i przepisanych lekach. W ten sposób zostanie rozwiązany problem nieczytelnych recept.

Nowelizacja wprowadza również e-zlecenia na wyroby medyczne (np. pieluchy dla osoby dorosłej) bez konieczności wizyty pacjenta w oddziale NFZ w celu potwierdzenia uprawnień. Z kolei e-skierowanie powinno zmniejszyć kolejki do specjalistów, ponieważ uniemożliwi zapisywanie się do danego specjalisty w kilku różnych poradniach. Pacjent nie będzie musiał już też dostarczać do przychodni oryginału papierowego skierowania. Na wizytę będzie mógł się umówić telefonicznie przez podanie kodu dostępu oraz numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Elektroniczne wystawianie recept, zleceń i skierowań oraz prowadzenia całej indywidualnej dokumentacji medycznej ma być możliwe po wejściu w życie ustawy oraz uruchomieniu platformy e-zdrowie, tj. jeszcze w tym roku. Nowelizacja wprowadza też elektroniczny obieg informacji i dokumentacji na każdym etapie kształcenia medycznego.

Teraz ustawa będzie rozpatrywana w Izbie drugiej.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies