BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Portret zdjęciowy Marka Miszczaka

Bądźmy sobą!

Trudno jest w obecnym czasie napisać tekst o prawie osób niepełnosprawnych do życia. Temat budzi skrajne emocje i obowiązkiem piszącego jest nie zaniedbać niczego, co mogłoby pomóc w ich powściągnięciu – przynajmniej – u Czytelników naszego portalu.

Truizmem byłoby pisać o wielości opinii, stanowisk i poglądów. Znajdują one gwałtowny niejednokrotnie wyraz na ulicach i placach polskich miast, również w miejscach, które od wieków były świadkiem i narzędziem wyciszenia, szacunku i Pokoju między wszystkimi ludźmi.

Wielość opinii i ryzyko spotkania się z krytyką nie zwalnia jednak piszącego te słowa, a jak sądzę – również portalu, którego jest Redaktorem – od sformułowania ważnej prawdy: Osoby niepełnosprawne – również jeszcze przed swoim narodzeniem – posiadają naturalne i niezbywalne prawo do życia. Trudno jest mi też ukrywać radość z faktu, iż owo niezbywalne prawo do życia – przysługujące nam wszystkim na równi (wszystkim, a zatem również np. osobom z zespołem Downa) znajdzie w najbliższym czasie większą ochronę na gruncie prawa stanowionego. Wypada portalowi, znanemu z konsekwentnej służby osobom niepełnosprawnym wypowiedzieć się w owej ważnej, choć drażliwej kwestii. Czy – jako autor powyższych słów – miałbym prawo uważać się za osobę zaangażowaną w obronę praw osób niepełnosprawnych, gdybym w tak ważnej chwili sprzeniewierzył się najsłabszym spośród nas – nienarodzonym, a zarazem sprzeniewierzył się sformułowanej wyżej prawdzie?

Niżej podpisany nie odmawia tym wszystkim, którzy nie podzielają jego zdania prawa do swobodnego poszukiwania Prawdy – również prawdy odnoszącej się do optymalnego kształtu aktów prawnych mających gwarantować poszanowanie równych dla wszystkich praw. To samo dotyczy prawa do dzielenia się owocem tych poszukiwań.

Niech jednak to dzielenie się odbywa się zawsze z poszanowaniem dla drugiego człowieka, z zachowaniem kultury osobistej i z otwartością: i na drugiego człowieka i na Prawdę samą.

Wszystkim, którzy szczerze zabiegają o zabezpieczenie słusznych uprawnień osób niepełnosprawnych, nam wszystkim – gratuluję znaczącego postępu na drodze promocji życia nienarodzonego osób podejrzanych o niepełnosprawność.

Zygmunt Marek Miszczak

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies