BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logotyp WHO

Badanie WHO wśród uchodźców z niepełnosprawnościami z Ukrainy 🇺🇦 🇺🇸

Biuro Regionalne WHO na Europę prowadzi obecnie badanie, którego celem jest zebranie danych oraz podniesienie świadomości na temat specyficznych potrzeb zdrowotnych osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy przebywających w Polsce na skutek wojny.

Aby wziąć udział w badaniu należy najpierw wypełnić krótką ankietę, która jest dostępna zarówno w wersji ukraińskiej, jak i angielskiej pod poniższym linkiem:

Link do ankiety.

Tekst w języku ukraińskim 🇺🇦

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) хотіла б більше дізнатися про позитивний та негативний досвід українських біженців в Польщі щодо послуг з охорони здоров’я з метою оцінки їхньої якості та задля сприяння покращенню цих послуг.

Розгляньте, будь ласка, можливість взяти участь у дослідницькому інтерв’ю з метою покращення розуміння Ваших потреб у сфері охорони здоров’я та Вашого досвіду взаємодії із системою охорони здоров’я у Польщі.

Поза межами цього дослідження жодні персональні дані не розповсюджуватимуться, Ваша участь є повністю добровільною.

Якщо Вас зацікавила участь у дослідницькому інтерв’ю, натисніть на це посилання, щоб дізнатися більше

Ми хочемо почути твою історію

ХТО:

Вам 18 років або більше, Ви покинули Україну через війну та перебуваєте у Польща щонайменше два тижні

ЩО:

Можливість поговорити з українськими дослідниками про потреби в галузі охорони здоров’я та доступ до медичних послуг у Польщі

ЧОМУ:

Допоможіть Всесвітній організації охорони здоров’я та уряду Польщі покращити доступ до медичних послуг для українців, які проживають тут.

ДЕ:

Zoom або інша онлайн-платформа

КОЛИ:

Зараз

ЯК:

Дайте відповідь на це коротке опитування та залиште нам свою контактну інформацію

*Це дослідження відповідає нормам Загального регламенту про захист даних в межах законодавства Європейського Союзу (GDPR). Жодна особиста інформація не буде передана іншим особам.

PDF, 509 KB

Tekst w języku angielskim 🇺🇸

The World Health Organization (WHO) would like to understand more about positive and negative experiences related to accessing health care for Ukrainian refugees in Poland so we can help improve services. 

Please consider participating in an interview study to understand your health needs and experience accessing health services in Poland.

No personal data will be shared outside the study, and your participation is entirely voluntary. 

If interested, click this link to learn more. 

We want to hear your story

Who:

You are 18 years or older, left Ukraine due to the war and have been in Poland at least two weeks

What:

A chance to talk with Ukrainian researchers about health needs and accessing services in Poland

Why:

Help the World Health Organization and the Polish government improve access to health services for Ukrainian people living here.

Where:

Zoom or other online platform

When:

Now

How:

Answer this short survey and leave us your contact information

This study follows GDPR regulations. No personal information will be shared with others.

Yuliya Veselska

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami
Polish Disability Forum
www.pfon.org
Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies