BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2024

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki znalazło się na liście organizacji, których oferty zostały zaakceptowane do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Rozpoczęcie realizacji Programu planowane jest po zawarciu umowy na realizację programu. 

Termin realizacji Programu upływa w dniu 31 grudnia 2024 roku.

Z Programu realizowanego przez LFOON-SW mogą skorzystać dorosłe osoby z niepełnosprawnościami z terenu województwa lubelskiego, które posiadają orzeczenie o stopniu znacznym lub umiarkowanym (lub orzeczenia równoważne). 
Minimum 70% uczestników ww. Projektu będą stanowiły osoby niepełnosprawne wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.
Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.
W celu zgłoszenia chęci udziału w Programie należy:
Po upływie ww. terminu karty zgłoszenia będą przyjmowane/rozpatrywane wg kolejności, do wyczerpania limitu godzin/środków przewidzianych do realizacji w ramach projektu LFOON-SW.
 • do karty zgłoszeniowej należy dołączyć obowiązkowo:
   1. kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
   2. wypełniony zakres czynności jakie są niezbędne w ramach usługi asystencji osobistej Zakres czynności (Word, 40 KB) 
   3. w przypadku kiedy uczestnik (osoba z niepełnosprawnością) lub jego opiekun prawny (w przypadku osób ubezwłasnowolnionych) chce wskazać konkretną osobę, która będzie pełnić rolę asystenta osobistego, prosimy o wypełnienie odpowiednich oświadczeń: oświadczenia o Asystencie (Word, 20 KB) oraz oświadczenia Asystenta (Word, 20 KB).
Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:
 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta;
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu;
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Asystentem mogą być osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej”. Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

Jednocześnie informujemy, że złożenie dokumentów zgłoszeniowych będzie podlegało analizie i nie jest równoznaczne z przyznaniem wsparcia (z uwagi na ograniczone środki finansowe na realizację zadania.

Informacje dotyczące Programu:

tel. 81 533 10 22 w godz. 10:00 – 14:00

e-mail: lfoon.lublin@gmail.com

W roku 2024 na terenie województwa lubelskiego realizatorami programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2024 będzie 151 samorządów i 14 organizacji pozarządowych.

Samorządy, których oferty zostały rekomendowane do dofinansowania:

 1. Adamów Gmina – 104 206,36 zł
 2. Annopol Gmina – 262 818,03 
 3. Batorz Gmina – 35 676,38 zł
 4. Bełżec Gmina – 42 319,02 zł
 5. Biała Podlaska Gmina – 486 527,66 zł
 6. Biała Podlaska Miasto – 2 999 922,00 zł
 7. Biłgoraj Gmina – 123 526,08 zł
 8. Borki Gmina – 62 832,00 zł
 9. Borzechów Gmina – 208 385,22 zł
 10. Bychawa Gmina – 238 892,20 zł
 11. Chełm Gmina – 463 814,40 zł
 12. Chełm Miasto – 2 998 585,80 zł
 13. Cyców Gmina – 517 295,04 zł
 14. Czemierniki Gmina – 376 375,92 zł
 15. Dębowa Kłoda Gmina – 296 670,94 zł
 16. Drelów Gmina – 121 292,73 zł
 17. Dzwola Gmina – 173 043,88 zł
 18. Fajsławice Gmina – 454 839,77 zł
 19. Firlej Gmina – 406 471,45 zł
 20. Garbów Gmina – 104 686,11 zł
 21. Głusk Gmina – 585 982,86 zł
 22. Godziszów Gmina – 127 948,80 zł
 23. Gorzków Gmina – 221 486,00 zł
 24. Gościeradów Gmina – 234 992,72 zł
 25. Hanna Gmina – 827 488,63 zł
 26. Hrubieszów Miasto – 795 936,05 zł
 27. Hrubieszów Gmina – 517 821,91 zł
 28. Izbica Gmina – 22 500,85 zł
 29. Jabłonna Gmina – 109 299,06 zł
 30. Jabłoń Gmina – 136 620,02 zł
 31. Janowiec Gmina – 104 299,08 zł
 32. Janów Lubelski Gmina – 267 861,53 zł
 33. Janów Podlaski Gmina – 396 236,85 zł
 34. Jarczów Gmina – 130 396,80 zł
 35. Jastków Gmina – 1 903 611,72 zł
 36. Józefów Gmina – 572 439,24 zł
 37. Kamień Gmina – 93 184,49 zł
 38. Karczmiska Gmina – 376 339,66 zł
 39. Kąkolewnica Gmina – 285 575,25 zł
 40. Kłoczew Gmina – 400 203,99 zł
 41. Kock Gmina – 505 818,00 zł
 42. Kodeń Gmina – 99 743,76 zł
 43. Komarów Osada Gmina – 510 564,20 zł
 44. Komarówka Podlaska Gmina – 190 376,88 zł
 45. Konopnica Gmina – 54 989,26 zł
 46. Końskowola Gmina – 755 727,12 zł
 47. Krasnobród Gmina – 577 421,22 zł
 48. Krasnystaw Miasto – 2 944 536,00 zł
 49. Krasnystaw Gmina – 145 735,21 zł
 50. Kraśniczyn Gmina – 388 474,79 zł
 51. Kraśnik Miasto – 2 581 009,93 zł
 52. Kraśnik Gmina – 177 386,20 zł
 53. Krzczonów Gmina – 101 069,56 zł
 54. Krzywda Gmina – 198 236,73 zł
 55. Leśniowice Gmina – 192 506,64 zł
 56. Lubartów Miasto – 555 094,55 zł
 57. Lubartów Gmina – 505 988,16 zł
 58. Lublin Miasto – 2 999 975,04 zł
 59. Lubycza Królewska Gmina – 74 080,72 zł
 60. Ludwin Gmina – 132 518,40 zł
 61. Łabunie Gmina – 498 127,20 zł
 62. Łaszczów Gmina – 108 905,42 zł
 63. Łęczna Gmina – 469 478,19 zł
 64. Łopiennik Górny Gmina – 144 677,31 zł
 65. Łuków Miasto –107 148,81  zł
 66. Markuszów Gmina – 270 334,07 zł
 67. Miączyn Gmina – 98 043,46 zł
 68. Michów Gmina – 221 731,68 zł
 69. Międzyrzec Podlaski Miasto – 962 522,59 zł
 70. Międzyrzec Podlaski Gmina – 160 737,72 zł
 71. Milanów Gmina – 412 462,13 zł
 72. Modliborzyce Gmina – 94 143,98 zł
 73. Nałęczów Gmina – 131 376,00 zł
 74. Niedrzwica Duża Gmina – 160 779,58 zł
 75. Niedźwiada Gmina – 160 915,20 zł
 76. Nielisz Gmina – 794 598,91 zł
 77. Niemce Gmina – 850 507,86 zł
 78. Nowodwór Gmina – 202 802,94 zł
 79. Opole Lubelskie – 116 076,00 zł
 80. Parczewski Powiat – 628 397,52 zł
 81. Piaski Gmina – 217 708,80 zł
 82. Podedwórze Gmina – 218 579,23 zł
 83. Potok Wielki Gmina – 104 194,06 zł
 84. Powiat Janowski – 370 699,56 zł
 85. Powiat Łęczyński – 2 463 379,70 zł
 86. Powiat Łukowski – 1 738 593,00 zł
 87. Powiat Parczewski – 378 326,30 zł
 88. Powiat Puławski – 843 311,66 zł
 89. Powiat Rycki – 521 791,20 zł
 90. Powiat Świdnicki – 646 369,45 zł
 91. Powiat Tomaszowski – 1 353 149,66 zł
 92. Puchaczów Gmina – 121 661,76 zł
 93. Puławy Miasto – 228 128,65 zł
 94. Puławy Gmina – 67 915,68 zł
 95. Rachanie Gmina – 420 359,50 zł
 96. Radecznica Gmina – 243 074,61 zł
 97. Radzyń Podlaski Miasto – 161 148,62 zł
 98. Rejowiec Fabryczny Gmina – 75 281,10 zł
 99. Rejowiec Fabryczny Miasto – 259 189,18 zł
 100. Ruda-Huta Gmina – 72 056,88 zł
 101. Rudnik Gmina – 412 794,27 zł
 102. Rybczewice Gmina – 236 844,05 zł
 103. Siemień Gmina – 255 252,80 zł
 104. Siennica Różana Gmina – 131 335,20 zł
 105. Sitno Gmina – 345 863,44 zł
 106. Sławatycze Gmina – 73 159,80 zł
 107. Sosnowica Gmina – 694 912,45 zł
 108. Stanin Gmina – 103 911,13 zł
 109. Stary Brus Gmina – 97 140,72 zł
 110. Stary Zamość Gmina – 153 342,72 zł
 111. Stężyca Gmina – 186 827,28 zł
 112. Stoczek Łukowski Gmina – 135 094,68 zł
 113. Sułów Gmina – 444 845,04 zł
 114. Susiec Gmina – 334 490,64 zł
 115. Szastarka Gmina – 110 590,68 zł
 116. Szczebrzeszyn Gmina – 284 160,62 zł
 117. Świdnik Miasto – 180 744,43 zł
 118. Tarnawatka Gmina – 224 253,77 zł
 119. Tarnogród Gmina – 62 709,60 zł
 120. Terespol Miasto – 251 636,24 zł
 121. Terespol Gmina – 189 287,61 zł
 122. Terespol Miasto – 251 636,24 zł
 123. Tomaszów Lubelski Miasto – 1 144 260,52 zł
 124. Tomaszów Lubelski Gmina – 312 662,50 zł
 125. Trawniki Gmina – 104 673,81 zł
 126. Trzebieszów Gmina – 118 617,22 zł
 127. Trzeszczany Gmina – 220 075,20 zł
 128. Tuczna Gmina – 244 550,75 zł
 129. Turobin Gmina – 430 913,93 zł
 130. Tyszowce Gmina – 107 079,60 zł
 131. Ulhówek Gmina – 55 419,80 zł
 132. Ułęż Gmina – 415 377,52 zł
 133. Urszulin Gmina – 115 618,19 zł
 134. Urzędów Gmina – 39 504,60 zł
 135. Wąwolnica Gmina – 219 895,46 zł
 136. Werbkowice Gmina – 98 597,01 zł
 137. Wilkołaz Gmina – 42 831,84 zł
 138. Włodawa Miasto – 742 081,40 zł
 139. Włodawa Gmina – 437 593,48 zł
 140. Wohyń Gmina – 311 122,44 zł
 141. Wojcieszków Gmina – 144 911,03 zł
 142. Wojsławice Gmina – 38 690,64 zł
 143. Wólka Gmina – 198 236,73 zł
 144. Wysokie Gmina – 62 339,23 zł
 145. Zakrzówek Gmina – 117 491,76 zł
 146. Zalesie Gmina – 141 220,67 zł
 147. Zamość Gmina – 395 486,48 zł
 148. Zamość Miasto – 2 953 665,00 zł
 149. Żmudź Gmina – 109 114,54 zł
 150. Żółkiewka Gmina – 287 044,32 zł
 151. Żyrzyn Gmina – 136 422,96 zł

RAZEM dla województwa: 64 906 457,79 zł

Organizacje, których oferty znalazły się na liście rekomendowanych do dofinansowania:

 1. Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki – 710 484,32 zł
 2. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji “FAR” – 1 773 444,05 zł /realizacja projektu na terenie całej Polski/
 3. Fundacja Aktywator – 800 000,00 zł
 4. Fundacja Fuga Mundi – 841 336,17 zł
 5. Fundacja Szlachetne Zdrowie – 841 336,17 zł
 6. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SILOE – 235 727,37 zł
 7. Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – 2 571 028,18 zł
 8. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu – 803 410,68 zł
 9.  Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski – 800 000,00 zł
 10. Stowarzyszenie Magiczny Ogród – 2 199 527,85 zł
 11. Stowarzyszenie Klub XXI Wieku  – 800 000,00zł
 12. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo – 1 255 674,73 zł
 13. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym “Krok za krokiem” w Zamościu – 2 999 782,00 zł
 14. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym “Krok za krokiem” w Zamościu Koło Terenowe w Biłgoraju – 1 206 830,99 zł
 15. Stowarzyszenie Synergia – 2 735 136,36 zł

Notatkę o realizatorach programu “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2024” opracowano na podstawie informacji zawartych na stronach internetowych: Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies