BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Baner z logo Asystenta Osobistego Osoby z Niepełnosprawnościami i logotypem LFOON-SW oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Orłem Białym w Koronie

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki będzie w bieżącym roku realizatorem Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Rozpoczęcie realizacji Programu planowane jest po zawarciu umowy na realizację programu. 

Termin realizacji Programu upływa w dniu 31 grudnia 2023 roku.

Z Programu realizowanego przez LFOON-SW mogą skorzystać dorosłe osoby z niepełnosprawnościami z terenu województwa lubelskiego, które posiadają orzeczenie o stopniu  znacznym lub umiarkowanym (lub orzeczenia równoważne). Minimum 70% uczestników ww. Projektu będą stanowiły osoby niepełnosprawne wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

W celu zgłoszenia chęci udziału w Programie należy:

Po upływie ww. terminu karty zgłoszenia będą przyjmowane/rozpatrywane wg kolejności, do wyczerpania limitu godzin/środków przewidzianych do realizacji w Programie.

 • do karty zgłoszeniowej należy dołączyć obowiązkowo:
   1. kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
   2. wypełniony zakres czynności jakie są niezbędne w ramach usługi asystencji osobistej Zakres czynności (Word,25 KB)
   3. w przypadku kiedy uczestnik (osoba z niepełnosprawnością) lub jego opiekun prawny (w przypadku osób ubezwłasnowolnionych) chce wskazać konkretną osobę, która będzie pełnić rolę asystenta osobistego, prosimy o wypełnienie odpowiednich oświadczeń: oświadczenia o Asystencie (Word, 13 KB) oraz oświadczenia Asystenta (Word, 13 KB).

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Asystentem mogą być osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej”. “Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.”

Jednocześnie informujemy, że złożenie dokumentów zgłoszeniowych będzie podlegało analizie i nie jest równoznaczne z przyznaniem wsparcia (z uwagi na ograniczone środki finansowe na realizację zadania).

Informacje dotyczące Programu:

tel. 81 533 10 22 w godz. 10:00 – 14:00

e-mail: lfoon.lublin@gmail.com

W roku 2023 na terenie województwa lubelskiego realizatorami programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2023 będzie 119 samorządów i 13 organizacji pozarządowych.

Samorządy, których oferty zostały rekomendowane do dofinansowania:

 1. Adamów Gmina – 84 487,00 zł
 2. Annopol Gmina – 221 811,00 zł
 3. Batorz Gmina – 27 693,00 zł
 4. Bełżec Gmina – 33 201,00 zł
 5. Biała Podlaska Gmina – 401 548,00 zł
 6. Biała Podlaska Miasto – 2 150 188,00 zł
 7. Biłgoraj Gmina –51 714,00 zł
 8. Borki Gmina – 122 208,00 zł
 9. Borzechów Gmina – 170 901,00 zł
 10. Bychawa Gmina – 196 197,00 zł
 11. Chełm Miasto – 2 690 158,00 zł
 12. Chodel Gmina – 44 370,00 zł
 13. Dębowa Kłoda Gmina – 244 188,00 zł
 14. Drelów Gmina – 97 435,48 zł
 15. Dzwola Gmina – 141 601,00 zł
 16. Fajsławice Gmina – 375 921,00 zł
 17. Firlej Gmina – 335 219,00 zł
 18. Garbów Gmina – 94 171,00 zł
 19. Głusk Gmina – 488 260,50 zł
 20. Godziszów Gmina – 116 470,50 zł
 21. Gorzków Gmina – 181 840,00 zł
 22. Gościeradów Gmina – 193 315,00 zł
 23. Hanna Gmina – 684 253,50 zł
 24. Hrubieszów Gmina – 436 279,00 zł
 25. Hrubieszów Miasto – 658 090,50 zł
 26. Izbica Gmina – 182 605,00 zł
 27. Jabłonna Gmina – 88 587,00 zł
 28. Jabłoń Gmina – 111 421,00 zł
 29. Janowski Powiat – 305 490,00 zł
 30. Janów Lubelski Gmina – 247 171,00 zł
 31. Janów Podlaski Gmina – 326 692,50 zł
 32. Jarczów Gmina – 118 031,50 zł
 33. Jastków Gmina – 1 864 152,00 zł
 34. Józefów Gmina – 472 770,00 zł
 35. Kamień Gmina – 75 505,00 zł
 36. Karczmiska Gmina – 310 168,50 zł
 37. Kąkolewnica Gmina – 234 931,00 zł
 38. Kłoczew Gmina – 330 364,50 zł
 39. Komarów Osada Gmina – 421 921,00 zł
 40. Konopnica Gmina – 43 717,00 zł
 41. Końskowola Gmina – 624 816,50 zł
 42. Krasnobród Gmina – 476 901,00 zł
 43. Krasnystaw Gmina – 118 957,00 zł
 44. Krasnystaw Miasto – 2 235 477,00 zł
 45. Kraśniczyn Gmina – 320 725,00 zł
 46. Kraśnik Gmina – 145 846,50 zł
 47. Kraśnik Miasto – 2 138 251,00 zł
 48. Krzczonów Gmina – 81 931,00 zł
 49. Krzywda Gmina – 162 486,00 zł
 50. Lubartów Gmina – 417 690,00 zł
 51. Lubartów Miasto – 460 530,00 zł
 52. Lublin Gmina – 2 338 528,00 zł
 53. Lubycza Królewska Gmina – 60 380,00 zł
 54. Łaszczów Gmina – 88 434,00 zł
 55. Łęczna Gmina – 389 691,00 zł
 56. Łęczyński Powiat – 2 041 183,00 zł
 57. Łopiennik Górny Gmina – 118 077,50 zł
 58. Łukowski Powiat – 1 439 730,00 zł
 59. Łuków Miasto – 86 957,50 zł
 60. Markuszów Gmina – 222 270,00 zł
 61. Miączyn Gmina – 79 407,00 zł
 62. Międzyrzec Podlaski Miasto – 796 249,50 zł
 63. Milanów Gmina – 340 578,00 zł
 64. Modliborzyce Gmina – 76 194,00 zł
 65. Nałęczów Gmina – 132 192,00 zł
 66. Niedrzwica Duża Gmina – 131 427,00 zł
 67. Nielisz Gmina – 669 910,00 zł
 68. Niemce Gmina – 703 531,50 zł
 69. Nowodwór Gmina – 166 272,00 zł
 70. Opole Lubelskie – 146 880,00 zł
 71. Parczewski Powiat – 311 890,00 zł
 72. Podedwórze Gmina – 179 353,50 zł
 73. Potok Wielki Gmina – 84 915,00 zł
 74. Puchaczów Gmina – 99 028,00 zł
 75. Puławski Powiat – 697 450,00 zł
 76. Puławy Miasto – 189 337,00 zł
 77. Rachanie Gmina – 346 604,00 zł
 78. Radecznica Gmina – 199 665,00 zł
 79. Radzyń Podlaski Miasto – 131 832,50 zł
 80. Rejowiec Fabryczny Miasto – 213 027,00 zł
 81. Rudnik Gmina – 340 462,50 zł
 82. Rybczewice Gmina – 194 501,00 zł
 83. Siemień Gmina – 209 763,00 zł
 84. Sitno Gmina – 284 923,50 zł
 85. Sławatycze Gmina – 308 218,00 zł
 86. Sosnowica Gmina – 574 323,50 zł
 87. Stanin Gmina – 84 313,00 zł
 88. Stoczek Łukowski Gmina – 110 503,50 zł
 89. Sułów Gmina – 366 970,00 zł
 90. Szastarka Gmina – 89 799,50 zł
 91. Szczebrzeszyn Gmina – 233 745,50 zł
 92. Świdnicki Powiat – 533 970,00 zł
 93. Świdnik Miasto – 151 286,00 zł
 94. Tarnawatka Gmina – 184 059,00 zł
 95. Terespol Gmina – 155 065,00 zł
 96. Terespol Miasto – 207 123,00 zł
 97. Tomaszowski Powiat – 1 120 189,00 zł
 98. Tomaszów Lubelski Gmina – 257 383,50 zł
 99. Tomaszów Lubelski Miasto – 946 917,00 zł
 100. Trawniki Gmina – 84 915,00 zł
 101. Trzebieszów Gmina – 96 466,00 zł
 102. Tuczna Gmina – 200 889,00 zł
 103. Turobin Gmina – 370 068,00 zł
 104. Ulhówek Gmina – 44 064,00 zł
 105. Ułęż Gmina – 379 593,00 zł
 106. Urszulin Gmina – 93 979,00 zł
 107. Urzędów Gmina – 54 047,00 zł
 108. Wąwolnica Gmina – 180 444,25 zł
 109. Werbkowice Gmina – 80 209,50 zł
 110. Włodawa Gmina – 361 233,00 zł
 111. Włodawa Miasto – 613 433,25 zł
 112. Wojcieszków Gmina – 118 422,00 zł
 113. Wola Mysłowska Gmina – 86 085,00 zł
 114. Wólka Gmina – 162 486,00 zł
 115. Wysokie Gmina – 49 801,00 zł
 116. Zalesie Gmina – 115 324,00 zł
 117. Zamość Gmina – 329 446,00 zł
 118. Zamość Miasto – 2 522 724,00 zł
 119. Żmudź Gmina – 88 587,00 zł

RAZEM dla województwa: 47 425 383,98 zł

Organizacje, których oferty znalazły się na liście rekomendowanych do dofinansowania:

 1. Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki – 476 611,20 zł
 2. Fundacja Kropka – 612 334,80 zł
 3. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji ,,FAR” – 1 192 951,20 zł /realizacja projektu na terenie całej Polski/
 4. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo – 735 595,98 zł
 5. Stowarzyszenie Magiczny Ogród – 1 225 431,00 zł 
 6. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu – 365 415,60 zł
 7. Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – 1 410 000,00 zł
 8. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Krok za krokiem” w Zamościu Koło Terenowe w Biłgoraju – 549 573,35 zł
 9. Stowarzyszenie Synergia – 1 500 000,00 zł
 10. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Krok za krokiem” w Zamościu – 1 605 000, 00 zł
 11. Fundacja Szlachetne Zdrowie – 390 210,00 zł
 12. Fundacja Fuga Mundi – 390 210,00 zł
 13. Stowarzyszenie ,,Przystań” Mieniany – 333 375,00 zł

Notatkę o realizatorach programu “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023” opracowano na podstawie informacji zawartych na stronach internetowych: Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Alicja Jankiewicz

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies