BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo z napisem: Otwórzmy przed nimi życie,.

Aktywność drogą do pełniejszego uczestnictwa w życiu

Od 6 lipca do 30 grudnia 2016r. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim realizowało zadanie publiczne pod nazwą: „Aktywizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną drogą do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym oraz w pracy”.

Plakat składający sie z czterech zdjęć. Na wszystkich zdjęciach są grupy ludzi w salach, w jednym na tle parku. Ludzie mają twarze skierowane albo ku sobie albo do zdjęcia. Uśmiechają sie. W dolnym prawym rogu plakatu jest logo Lublina z napisem “Województwo Lubelskie”

W cyklu zajęć warsztatowych wzięło udział łącznie 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężeniami tj. młodzież i osoby dorosłe objęte działaniem Koła PSONI w Tomaszowie Lubelskim. Większość z tych osób w różnym stopniu była wcześniej zaangażowana w działania Integracyjnego Zespołu Artystycznego „Przyjaciele” bądź też w działania self-adwokatów. 20 osób niepełnosprawnych uczestniczyło w zajęciach adresowanych dla Zespołu „Przyjaciele” działającego od 1997 r. w naszym Stowarzyszeniu, 10 osób niepełnosprawnych uczestniczyło w zajęciach dla self-adwokatów.

Zajęcia odbywały się od 17.08.2016r. do 16.12.2016r. w godzinach popołudniowych 14.00-16.00. Łącznie przeprowadzono po dwadzieścia 2-godzinnych spotkań warsztatowych dla self-adwokatów i zespołu „Przyjaciele”. Zajęcia poprowadziły terapeutki z WTZ PSONI Koło w Tomaszowie Lubelskim, posiadające kilkunastoletnie doświadczenie w organizowaniu różnorodnych form zajęć dla osób z niepełnosprawnością: Bożena Zajączkowska i Joanna Mucha wraz z trzema osobami wspierającymi.

Ponadto w dniach 5-7.09 zorganizowano dodatkowe warsztaty przeprowadzone przez firmę „Farinelli” Tomasz Raczkiewicz z Poznania, przygotowujące osoby niepełnosprawne do współuczestnictwa w spektaklu teatralnym „Bajka o zaczarowanym flecie”, z artystami Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu i Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu. Łącznie odbyło się 30 godzin zajęć warsztatowych.

Zajęcia prowadzili:

  • Maria Rybarczyk – aktorka i pedagog z Poznańskiego Studium Aktorskiego STA;

  • Tomasza Raczkiewicz – pedagog, śpiewak i aktor Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.

Spektakl promujący zadanie „Bajka o zaczarowanym flecie” w reżyserii Tomasza Raczkiewicza, oparty na motywach opery pt.: „Czarodziejski Flet” W.A. Mozarta. wystawiono 13.09.2016r. na scenie Tomaszowskiego Domu Kultury. Zagrali artyści Teatru Wielkiego i Teatru Nowego w Poznaniu (16 osób) oraz uczestnicy Zespołu „Przyjaciele” (20 osób) oraz wolontariusze z PSONI Koło w Tomaszowie Lubelskim (11 osób).

Spektakl wykonano w godzinach przedpołudniowych dla uczniów przedszkoli i szkół masowych z Tomaszowa Lubelskiego i okolic, nauczycieli oraz zaproszonych gości z jednostek samorządu zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych oraz organizacją edukacji. Udział osób niepełnosprawnych w projekcje był dla nich szansą na rozwój osobisty i powiększenie kompetencji społecznych. Zajęcia praktyczne wokalno-aktorskie, a w dalszej kolejności wspólny występ na scenie z profesjonalnymi, renomowanymi artystami Teatru Wielkiego w Poznaniu, przy pozytywnym odbiorze licznie zgromadzonej widowni to również pozytywny przykład na możliwość twórczego i atrakcyjnego włączania w życie lokalnej społeczności osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz tworzenia wokół nich przyjaznej i akceptującej atmosfery.

W opisie potrzeb wskazujących na konieczność wykonania powyższego zadania publicznego określono warunki aktywnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku lokalnym. Podkreślano, że może ono zaistnieć wyłącznie pod warunkiem pozytywnego ich postrzegania i przychylnego nastawienia społeczeństwa do obecności osób niepełnosprawnych w różnych przejawach życia społecznego. Wymaga to zrozumienia i zaakceptowaniem faktu, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną poza potrzebami biologicznymi posiadają również – tak jak każdy człowiek- potrzeby psychiczne. Posiadają również potencjał, potrzebny do ich realizacji. Często jest on jednak ukryty, lub raczej nieodkryty. Aby to mogło się zdarzyć, naszym zdaniem osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich aktywność powinna być prezentowana tak często, jak tylko jest to możliwe. Szczególnie ważne jest ukazywanie tych talentów lokalnej społeczności, w której, na co dzień żyją, mogą wartościowo zaistnieć i dzięki temu czuć się szczęśliwe.

Realizacja powyższego zadania przez PSONI Koło w Tomaszowie Lubelskim stworzyła warunki do wzrostu aktywności społecznej i życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną uczestniczących w realizacji zadania oraz ich lepszej integracji z lokalnym środowiskiem.

Joanna Mucha

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies