BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Dwie czerwone tabliczki na ścianie budynku: Prezydent Miasta Lublin. Urząd Miasta Lublin

Aktywizacja i integracja seniorów – ogłoszenie o konkursie ofert

Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku zamieszkujących na terenie Miasta Lublin.

Konkurs realizowany jest w ramach Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2021-2025, stanowiącego załącznik do uchwały nr 778/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r.

Tytuł zadania: Aktywny senior

Celem realizacji zadania są działania na rzecz zmiany postaw seniorów w zakresie stylu życia, aktywności fizycznej i dbałości o zdrowie.

Okres realizacji zadania: od 17 października 2022 r. do 23 grudnia 2022 r.

Wysokość środków przewidzianych na realizację zadania wynosi: 20 000 zł.

Prezydent Miasta Lublin zastrzega możliwość zmiany wskazanej kwoty.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w obszarze „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”.

Jedna organizacja pozarządowa może złożyć jedną ofertę.

Termin składania ofert na platformie Witkac.pl upływa 30 września 2022 r.
o godzinie 8:00; w wersji papierowej termin upływa 30 września 2022 r. o godzinie 15:30.

Szczegóły znajdziecie w poniższym dokumencie:

Ogłoszenie o konkursie Aktywny senior (PDF, 178 KB)

Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych
ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin
tel. 81 466 30 50
e-mail: wips@lublin.eu
www.lublin.eu

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies