BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Napis ALO Lublin.

Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie dla uczniów z niepełnosprawnościami

My już wiemy, że młodzież z niepełnosprawnością nie tylko może, ale wręcz powinna rywalizować w różnych obszarach sportowych. Celem działań Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie jest aktywizowanie i usprawnianie uczniów z niepełnosprawnością poprzez wszechstronny wysiłek fizyczny, promowanie rekreacji ruchowej oraz aktywnego spędzania czasu wolnego.

Uczniowie z różnymi orzeczeniami o niepełnosprawności mogą również uczestniczyć w rywalizacji E-sportowej a także realizować się w klasie Medialno –Sportowej. Treningi są dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów.

Plakat promujący wydarzenie ALMS.

Posiadamy bazę i warunki do nauczania i trenowania uczniów z niepełnosprawnością oraz przybory i przyrządy, które służą im do czynnego uprawiania sportu i poprawy sprawności fizycznej. Posiadamy również laboratoria w których znajdują się urządzenia i programy do monitorowania postępów w sferze psychicznej, którą zajmuje się psycholog sportowy. Pomysł skierowania oferty do uczniów niepełnosprawnych, jest wynikiem podjęcia współpracy z organizacjami zrzeszającymi uczniów – sportowców z niepełnosprawnością z różnych dyscyplin sportowych. Byłaby to pierwsza szkoła mistrzostwa sportowego umożliwiająca naukę i trenowanie uczniom niepełnosprawnym z całej Polski.

Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego wraz z Integracyjnym Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start” w Lublinie, którego celem jest rehabilitacja  poprzez sport, zamierza prowadzić szeroko rozumiane działania polegające na dążeniu do rozwoju sportu wśród młodzieży niepełnosprawnej, w tym szkolenie centralne sportowców przygotowujących się do najważniejszych imprez sportowych (Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Europy Mistrzostwa Świata, Igrzyska Paraolimpijskie), a także przyciąganie do sportu nowych, młodych zawodników.

Uczniowie otrzymują bezpłatnie: wyprawkę szkolną / podręczniki / stroje sportowe / przejazdy ze szkoły na treningi.

Dyscypliny sportowe, które możecie uprawiać to: Boccia,  Łucznictwo, Goalball, Lekkoatletyka,  Pływanie,  Show down, Tenis, Szachy, Siatkówka na siedząco, Tenis stołowy.

Adres szkoły:

Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego WSEI w Lublinie

ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin

81 749 32 35

alms@wsei.lublin.pl

Tekst na plakacie ze zdjęciami: “My już wiemy, że młodzież z niepełnospraw­nością nie tylko może, ale wręcz powinna ry­walizować w różnych obszarach sportowych. Celem działań Akademickiego Liceum Mi­strzostwa Sportowego w Lublinie jest aktywi­zowanie i usprawnianie uczniów z niepełno­sprawnością poprzez wszechstronny wysiłek fizyczny, promowanie rekreacji ruchowej oraz aktywnego spędzania czasu wolnego. Ucznio­wie z różnymi orzeczeniami o niepełnospraw­ności mogą również uczestniczyć w rywaliza­cji E-sportowej a także realizować się w klasie Medialno -Sportowej. Treningi są dostosowa­ne do potrzeb i możliwości uczniów. Posiadamy bazę i warunki do nauczania i trenowania uczniów z niepełnosprawnością oraz przybory i przyrządy, które służą im do czynnego uprawiania sportu i poprawy spraw­ności fizycznej. Posiadamy również laborato­ria w których znajdują się urządzenia i pro­gramy do monitorowania postępów w sferze psychicznej, którą zajmuje się psycholog sportowy. Pomysł skierowania oferty do uczniów niepełnosprawnych, jest wynikiem podjęcia współpracy z organizacjami zrze­szającymi uczniów - sportowców z niepeł­nosprawnością z różnych dyscyplin sporto­wych. Byłaby to pierwsza szkoła mistrzostwa sportowego umożliwiająca naukę i trenowanie uczniom niepełnosprawnym z całej Polski. Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego wraz z Integracyjnym Centrum Sportu i Rehabilitacji “Start” w Lublinie, którego celem jest rehabilitacja poprzez sport, zamierza prowadzić szeroko rozumiane działania polegające na dążeniu do rozwoju sportu wśród młodzieży niepełnosprawnej, w tym szkolenie centralne sportowców przygotowujących się do najważniejszych imprez sportowych (Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Igrzyska Paraolimpijskie), a także przyciąganie do sportu nowych, młodych zawodników”.

Bożena Tatarczak

Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji „Start”

Al. Piłsudskiego 22

20 – 011 Lublin

tel. 81 743 72 83

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies