BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Akademia Liderów Cogito – relacja ze spotkania

W dniach 31. VIII.-2. IX. 2018 r. odbyło się z udziałem przedstawicieli Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY kolejne spotkanie Akademii Liderów Cogito.

To ogólnopolskie gremium zmierza do integracji przedstawicielstw osób chorujących psychicznie w całym kraju. Krakowskie spotkania składają się tradycyjnie z części warsztatowej oraz dyskusji na temat kierunków i zasad dalszej działalności Akademii. Tak też było tym razem. Program spotkania uwzględniał dyskusję na temat roli asystentów zdrowienia w kontekście realizowanego obecnie Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, prezentację doświadczeń uczestników staży zawodowych odbytych przez absolwentów kursów ex-in, przygotowaniom do II Kongresu Zdrowia Psychicznego w V. 2019 r. oraz wielu innym, w tym ściśle formalnym kwestiom. Przyjęto zasadę niedopuszczalności eksponowania symboli, emblematów, transparentów itp., nie związanych z ochroną zdrowia psychicznego w toku realizowanych przez Akademię kampanii społecznych. W przyszłych kampaniach tej reprezentacji osób chorujących nie będzie można zatem posługiwać się np. symbolami partii politycznych, flagami tęczowymi itp. To konsekwencja apolitycznego charakteru ALC zmierzającej do włączenia przedstawicieli różnych wyznań, poglądów politycznych i innych we wspólny nurt solidarnego współdziałania na rzecz interesów środowiska. Kolejne spotkanie Akademii Liderów Cogito przewidziano na listopad 2018 r.

Zygmunt Marek Miszczak

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies