BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo łęcznej. na białym tle.

550 lat Łęcznej

550 lat temu miasto Łęczna otrzymało z rąk Króla Kazimierza Jagiellończyka prawa miejskie. 14 stycznia z tej okazji odbyła się bardzo uroczysta XXX Sesja Rady.

Uroczystość rozpoczęli uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Łęcznej specjalnie przygotowanym widowiskiem słowno-muzycznym pt. „Nasze miasto – nasza historia” przypominającym nadanie wsi Łęcznej praw miejskich dnia 7 styczna 1476 r. przez Króla Kazimierza Jagiellończyka. W czasie sesji zaprezentowany został wycinek widowiska. W całym spektaklu bierze udział około 150 uczniów ze wszystkich pionów nauczania, 15 nauczycieli, rodzice, liczna rzesza pracowników obsługi i przedstawicieli organu prowadzącego.

Ludzie ubrani kolorowo stoją na scenie sali gimnatycznej. Uśmiechają się.

Po zaprezentowanej części artystycznej Przewodnicząca Rady Miejskiej p.Krystyna Borkowska dokonała otwarcia sesji i powitała przybyłych gości. Wśród zaproszonych na uroczystą sesję przez Przewodniczącą Rady Miejskiej p. Krystynę Borkowską i Burmistrza Łęcznej p. Teodora Kosiarskiego byli między innymi:

Przedstawiciel wojewody i radni województwa lubelskiego; Przedstawiciel Prezydenta Miasta Lublina; Wójtowie Gmin Powiatu Łęczyńskiego; Starosta Powiatu;Przewodniczący Rady Powiatu i radni; Przedstawiciele organizacji pozarządowych; Przedstawiciele związków zawodowych LW ”Bogdanka”; Delegat biskupa, księża i wiele innych osób reprezentujących urzędy i zakłady pracy.

Po powitaniu zebranych pani przewodnicząca w skrócie wróciła do historii naszego miasta. Profesor dr hab. Janusz Łosowski w swoim wykładzie przedstawił „Historię samorządu w Łęcznej”. Odniósł się do działań samorządu okresu XV-XVIII wieku. Bardzo uroczystym momentem sesji było wręczenie tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Łęczna”. Tegoroczni laureaci nominowani byli do odznaczenia przez Radę Miasta. Na czele kapituły tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Łęczna” stoi były prezes LW „Bogdanka” pan Stanisław Stachowicz.

Sylwetkę pierwszego laureata pana Romualda Stanisława Dylewskiego przedstawił dyrektor Centrum Kultury w Łęcznej zastępca przewodniczącego Kapituły p. Eugeniusz Misiewicz.Pan Romuald Stanisław Dylewski to znany i ceniony w Polsce i na świecie urbanista, doktor nauk technicznych. Jest on generalnym projektantem planu regionalnego Lubelskiego Zagłębia Węglowego i planu rozwoju Łęcznej.

Sylwetkę drugiego laureata pana Teodora Kosiarskiego przedstawił przewodniczący Kapituły „Zasłużony dla Miasta i Gminy Łęczna”pan Stanisław Stachowicz. Pan Teodor Kosiarski wieloletni Burmistrz wybrany w wyborach bezpośrednich. Przyczynił się do rewitalizacji Starej Łęcznej, wcześniej pracownik techniczny KWK Bogdanka. Funkcję Burmistrza pełni czwartą kadencję.

Sylwetkę trzeciego laureata śp. pana Wojciecha Bruno Wieczorka przedstawiła sekretarz Kapituły „Zasłużony dla Miasta i Gminy Łęczna” pani Małgorzata Makar. Był on ambasadorem Łęcznej – wielokrotnie wypowiadając się w mediach, aktywnie działał w Towarzystwie Ziemi Łęczyńskiej, był redaktorem naczelnym miesięcznika katolickiego „Więź”. Nagrodzony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego – Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Tytuł laureata śp. pana Wojciecha Bruno Wieczorka „Zasłużony dla Miasta i Gminy Łęczna” odebrała córka p.Zuzanna Wieczorek.

Oczywiście były życzenia, gratulacje, pamiątkowe zdjęcia, filmowanie, wywiady a zaraz po tym, zamknięcie uroczystej sesji i zaproszenie na poczęstunek. Wszyscy zaproszeni na pamiątkę uroczystej sesji otrzymali od organizatorów okolicznościowe wydanie kalendarza z fotografiami dawnej Łęcznej, medale wybite na okoliczność 550 lecia Łęcznej, długopisy. Uroczystość miała miejsce w Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łęcznej na korytarzach, której oglądaliśmy wystawę fotograficzną przedstawiającą zmiany zachodzące w mieście.

Jak to często bywa czas poczęstunku to również czas na interesujące rozmowy. Wszyscy swoją obecność mogli uwieńczyć wpisem do kroniki.

Pierwsze wzmianki historyczne o Łęcznej pochodzą z 1252 r., przełom w życiu osady nastąpił w roku 1462 kiedy to Zbigniew z Łęcznej sprzedał swoją rodową wieś rodzinie Tęczyńskich. Pięć lat później, Jan z Tęczyna, kasztelan krakowski, uzyskał od Kazimierza Jagiellończyka przywilej na lokację miasta na prawie magdeburskim.Wraz z aktem lokacyjnym miastu nadano królewski przywilej na organizowanie dwóch jarmarków. W 1582 r. kolejni właściciele Łęcznej, Firlejowie, uzyskali od króla Stefana Batorego przywilej na dwa następne jarmarki, na Boże Ciało w czerwcu i na św. Mikołaja w grudniu. Kolejnym właścicielem Łęcznej był podkomorzy lubelski Adam Noskowski, który w 1647 r. u króla Władysława IV wystarał się o przywilej na trzy nowe jarmarki.

„Dla człowieka,

podobnie jak dla ptaka,

świat ma wiele miejsc,

gdzie można odpocząć,

ale gniazdo tylko jedno”

Oliver Wendel Holmes

Tym gniazdem dla mnie od 36 lat jest Łęczna, tu pracuję, żyję obserwuję rozwój w wielopłaszczyznowym znaczeniu, tu przybyłam w poszukiwaniu mieszkania. Kocham to miasto i nie zamieniłabym go na inne.

Widzę naocznie następujące zmiany nie tylko w architekturze, ale i w ludziach.

„Jeśli chcesz być tam,

gdzie nigdy nie byłeś,

musisz iść drogą,

którą nigdy nie szedłeś.

Jeśli chcesz osiągnąć to,

czego nigdy nie miałeś,

musisz robić to,

czego nigdy nie robiłeś”

Coniguliaro Dominick

Ten cytat niech zachęca mnie i innych do pracy. Kłótnie, pomówienia, spory niech znikną z naszego magistratu, a to dla dobra nas wszystkich. Nie wszyscy nadążają za tym co się mówi, pisze. Czy białe może być czarnym, a czarne białym?

M.Lisek-Zięba

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies