BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Uczestnicy Konferencji przed budynkiem Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble

“Żyć Godnie” IV Konferencja z okazji Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

21 kwietnia 2023 r. w Kęble odbyła się IV Konferencja z okazji Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.

“Jeśli problem jest możliwy do rozwiązania,
jeśli sytuacja jest taka, że możesz coś z nią zrobić, nie musisz się martwić.

Jeśli problem nie jest możliwy do rozwiązania, nie martw się.
Nie ma żadnych korzyści z zamartwiania się.”

Dalajlama

Konferencja odbyła się już po raz czwarty w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble, którego motto brzmi:   

„Bądź człowiekiem wśród stworzeń, a bratem wśród braci.”

Św. Franciszek z Asyżu

Zagadnienia poszczególnych wykładów zostały przedstawione w sposób zwięzły i zrozumiały w przekazie.

W pierwszej części spotkania zwrócono szczególną uwagę na potrzebę otoczenia wsparciem rodziców dziecka z niepełnosprawnością, zachęcanie ich do zwrócenia uwagi na siebie, korzystania ze wsparcia grup internetowych, dbania o własną kondycję i komfort psychiczny.

Poruszono wiele ciekawych wątków, związanych z przyjaznymi warunkami środowiskowymi, w których rozwija się dziecko z niepełnosprawnością intelektualną i odpowiedniego wsparcia dla rodziców. Na te aspekty uwagę zwróciła i omówiła swoje doświadczenia p. Maria Sobocińska w prelekcji pt. “Zaburzenia rozwoju i rehabilitacja dziecka z zespołem Downa z perspektywy rodzica”.

Wiele uwagi poświęcono sposobom komunikowania się z dzieckiem niemówiącym – Komunikacja Wspomagająca i Alternatywna AAC i zaprezentowano niektóre metody,  stosowane we wspieraniu komunikacji osób, mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się.

Wykład pt. „Jakość życia w niepełnosprawności: szanse i bariery” dr Magdaleny Wójcik poświęcono przede wszystkim rodzicom mającym trudności w zaakceptowaniu niepełnosprawności swojego dziecka.

Jan Paweł II zdecydowanie podkreślał: „Człowiek niepełnosprawny, niezależnie od stanu swojego zdrowia i umysłu jest osobą. Niepełnosprawność fizyczna lub psychiczna nie jest w stanie naruszyć lub zakłócić struktury osobowej człowieka, ducha ludzkiego, który jest  jej istotnym elementem.”

Dziękujemy za zaproszenie i miłą atmosferę, zobrazowanie tematów spotkania w sposób zwięzły, ciekawy i przystępny.

WTZ w Janowicy

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies