BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Baner: Orzeł z godła Polski, obok napis: Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

Zgłaszanie kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 23 września 2015r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych działającej przy Marszałku Województwa Lubelskiego.

Na podstawie art. 44a i art. 44c ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 62, poz. 560), Marszałek Województwa Lubelskiego informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na kolejną kadencję w latach 2015-2019.

Zgłoszeń mogą dokonywać organizacje pozarządowe i fundacje działające na terenie Województwa Lubelskiego oraz jednostki samorządu terytorialnego (powiaty i gminy).

Organizacje i samorządy zgłaszają po jednym kandydacie na członka Rady. Pisemne zgłoszenia powinny zawierać:

  • nazwę i adres podmiotu zgłaszającego,
  • dane kandydata: imię, nazwisko, dane teleadresowe, opis dotychczasowej pracy zawodowej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Rady,
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

Zgłoszenia należy przekazać w terminie 14 dni od daty opublikowania w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego niniejszego ogłoszenia (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów), na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Zana 38, 20-601 Lublin

Źródło: dziennikiwojewodzkie.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies