BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZAZ – SMAK

W dniu 24 sierpnia 2017 r. w Rymanowie odbyła się niesamowita uroczystość – otwarcie lokalu gastronomicznego. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) w Rymanowie poszerzyło działalność Zakładu Aktywności Zawodowej o otwarcie kolejnego lokalu – ZAZ – Smak w Rymanowie.

W otwartym lokalu można zakupić niesamowite pyszności, różnego rodzaju ciasta, dania obiadowe, garmażerkę. Podjęte działania przez Zarząd Koła przyczyniły się do zatrudnienia 16 osób niepełnosprawnych z terenu powiatów: brzozowskiego, sanockiego i krośnieńskiego w otwartym lokalu.

“Myśleć to co prawdziwe,

czuć to co piękne i kochać co dobre

– w tym cel rozumnego życia.”

Platon

Budynek obiady ciasta garmażerka. Obok ławki ze stołami

Nowo otwarty lokal

Gospodarze – Zarząd Koła, na uroczyste otwarcie zaprosili bardzo wielu znakomitych gości między innymi:

  • przedstawicieli władz samorządowych wszystkich strzebli,
  • dyrektora PFRON woj. podkarpackiego
  • dyrektora WUP w Rzeszowie
  • kierowników ZAZ z województwa podkarpackiego,
  • pracowników prowadzonych placówek
  • euro posłankę p. Elżbietę Łukaciejewską

Rolę gospodarzy pełnili pani Wiesława Rykała – przewodnicząca Zarządu Koła i pan Salvatore Di Pasquale – wiceprzewodniczący Zarządu Koła i kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w jednej osobie. Pan Salvatore Di Pasquale witając zebranych gości powiedział „ ZAZ/SMAK lokal cukierniczo – gastronomiczny Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie” zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020” a współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z RPO WP na lata 2014-2020, Działanie nr 8. Grupa zatrudnionych osób to 10 kobiet i 6 mężczyzn, posiadających orzeczenie o upośledzeniu w stopniu znacznym lub umiarkowanym ze stwierdzonym autyzmem, upośledzeniem umysłowym lub chorobą psychiczną, zgodnie z przepisami regulującymi funkcjonowanie ZAZ”.

ludzie stoją przed garmażerką. W dłoni meżczyzna ma mikrofon,

Przewodnicząca Zarządu Koła i wiceprzewodniczący/kierownik ZAZ

Następnie miały miejsca wystąpienia zaproszonych gości w tym byłej przewodniczącej Zarządu Koła p. Barbary Famielec i przewodniczącej Centralnej Komisji Rewizyjnej PSONI – p. Marii Lisek-Zieba.

Gospodarze zadbali też aby lokal miał „niebiańską opiekę”, przed przecięciem wstęgi otwierającej lokal miała miejsce modlitwa i poświęcenie lokalu. Ksiądz proboszcz Mieczysław Szostak z Rymanowa wyświęcając lokal życzył opieki Bożej dla wszystkich zatrudnionych i odwiedzających lokal.

„W naszych trudnościach nigdy nie jesteśmy sami.

Bóg zawsze jest gotów nam pomóc.

Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają,

i podnosi wszystkich zgnębionych”

Wszyscy goście zostali ugoszczeni przez gospodarzy pysznymi smakołykami oraz obdarowani zostali „na odchodne” miksem ciast.

ciasto leśny mech

Cukiernia ZAZ- SMAK działa w ramach istniejącego już w Rymanowie Zakładu Aktywności Zawodowej. To placówka stworzona z myślą o niepełnosprawnych, którzy przy szukaniu pracy na otwartym rynku zwykle są bez szans a w tej formie zatrudnienia pokazują jak wiele potrafią. Oczywiście kierowani przez swoich sprawnych trenerów, czy asystentów. Pracę osób niepełnosprawnych nadzorują trenerzy. W sumie w otworzonym lokalu zatrudniono 22 osoby. Cukiernia w Rymanowie wpasował się w potrzeby lokalnego rynku, smaczne potrawy sprawiły, że lokal ma sporo klientów i wiele zamówień na domowe ciasta czy obiady. Osoby niepełnosprawne pracujące tu są bardzo zadowolone i dumne z wykonywanej pracy. Rymanowski ZAZ ma ogromne doświadczenie w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, bo prowadzi tez inne lokale.

wejście do budynku. drewniana chata

M.in. lokal „Nasza Chata” w Rymanowie Zdroju, a także Laboratorium Pierogów, hotel oraz produkcję kwiatów. To właśnie dzięki podjętym działaniom przez Zarząd Koła, wielkim zrozumieniu władz miasta osoby niepełnosprawne mają możliwość pokazywania swoich umiejętności.

Kuracjusze z całej Polski mogą oglądać bogato ukwiecone uzdrowisko. Kwiaty wyhodowane w ZAZ i nasadzone na rabatach w Rymanowie i Rymanowie Zdroju zauraczają przyjezdnych.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie zrzesza 274 członków, zatrudnia aż 190 osób, w tym 75 z niepełnosprawnością, jest jednym z trzech największych pracodawców w okolicy.

Udział w spotkaniu dał możliwość wszystkim prowadzenia wielu rozmów, dzielenia się sprawdzonymi praktykami, zapraszania się na różne spotkania itp.

Bardzo sobie cenię to spotkanie i dziękuję Zarządowi Koła a w szczególności panu Salvatore Di Pasquale – wiceprzewodniczącemu Zarządu Koła i kierownikowi Zakładu Aktywności Zawodowej w jednej osobie oraz pani Uli Bigos za zaproszenie. Dzięki Wam spotkałam wielu znajomych i przyjaciół, mogłam podzielić się wieloma spostrzeżeniami zauważonymi podczas prawie miesięcznego pobytu na podkarpackiej ziemi.

Maria Lisek-Zięba

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies