BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logotyp Stowarzyszenie Modrzew

Zaproszenie na szkolenie on-line „Jak założyć i prowadzić PES reintegracyjny – subregion lubelski”, organizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”

Chcesz dowiedzieć się jakie są typy podmiotów reintegracyjnych i kto może je powołać? Chcesz poznać cele, funkcje i schemat funkcjonowania reintegracyjnych PES? Zgłoś się na bezpłatne szkolenie on-line „Jak założyć i prowadzić PES reintegracyjny” organizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”.

Szkolenie on-line odbędzie się 25 kwietnia 2023 r. (wtorek) w godzinach 9:00 – 16:00 w formie jednodniowego warsztatu – 8 godzin dydaktycznych.

W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go do dnia 17 kwietnia 2023 r.

Uwaga!

Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w szkoleniu on-line.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną o tym poinformowane drogą mailową oraz telefonicznie.

Kto może skorzystać ze szkolenia?

Zajęcia kierowane są do:

 • pracowników,
 • wolontariuszy,
 • członków podmiotów ekonomii społecznej,
 • osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • zainteresowanych uruchomieniem działalności w sektorze ekonomii społecznej z terenu subregionu lubelskiego, tj. powiaty: lubelski, łęczyński, świdnicki, włodawski, Miasto Lublin.

Tematyka szkolenia

 • typy podmiotów reintegracyjnych,
 • kto może powołać,
 • cele,
 • funkcje,
 • zasady i podopieczni,
 • schemat funkcjonowania,
 • proces powoływania,
 • prowadzenie PES

W ramach szkolenia Stowarzyszenie “Modrzew” zapewnia:

 • pakiet materiałów szkoleniowych;
 • zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu online;
 • wsparcie doradcze.

Kim jest trener?

Szkolenie poprowadzi Katarzyna Sokołowska – Ekonomista Wydziału Nauk Społecznych KUL. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Organizacja pomocy społecznej oraz Zarządzanie podmiotami gospodarki społecznej – ekonomia społeczna. Wieloletni pracownik jednostek samorządowych, w tym miedzy innymi: dyrektor Departamentu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie, wcześniej od 2006 roku prowadziła Centrum Integracji Społecznej w Chełmie. Przewodnicząca Rady Programowej Konwentu Klubów i Centrów Integracji Społecznej Lubelszczyzny – partnerstwa jednostek zatrudnienia socjalnego z terenu województwa lubelskiego, zawiązanego w 2014 roku. Od 2016 do 2022 roku członek Rady Zatrudnienia Socjalnego przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Od wielu lat współpracuje z OWES jako trener wykładowca z zakresu przedsiębiorczości społecznej, zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej, finansowania PES. Autorka i współautorka  publikacji z zakresu ekonomii społecznej i zatrudnienia socjalnego, między innymi monografii „10 lat ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Ludzie ich pasja i upór – wartość nadrzędna ustawy” wydawnictwo MPiPS, Warszawa 2014 oraz wielu innych  publikacji i opracowań dotyczących zatrudnienia socjalnego. Od 2010 roku i nadal kierownik Klubu Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Społecznej Stella.

Szczegółowe informacje

Można uzyskać telefonicznie pod nr: 81 307 66 26 lub mailowo: depa.m@modrzew.org.

Projekt „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 nr umowy 160/RPLU.11.03.00-06-0005/19-00 z dnia 06 grudnia 2019 r.

Małgorzata Depa

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Świdniku

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”

ul. Racławicka 38-44, lok. 305, 21-040 Świdnik

tel. 81 307 66 26

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies