BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Baner z nazwą szkolenia i logotypami parnerów

Zaproszenie na szkolenia “NGO bez barier” w Lublinie dla Gr. 4 w projekcie “Dostępne NGO na PLUS”

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego do udziału w czwartej edycji szkolenia pt. „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”.

Szkolenie jest elementem kampanii społecznej pt. „Dostępne NGO = NGO bez barier”, realizowanej w ramach projektu pt. „Dostępne NGO na PLUS”, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Miejsce i termin

Miejsce: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPA) przy ul. Bursaki 12.

Termin: 12, 13, 21 i 22 września 2023 r., w godz. 10.00 – 15.00.

Udział w 4-dniowym szkoleniu modułowym dla Gr. 4 pozwoli uczestnikom podnieść kompetencje w zakresie wdrażania standardów „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”.

Program szkolenia (24 godziny)

M1. Dostosowanie działalności NGO do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
M2. Wykorzystanie modelu łańcucha dostępności w zakresie realizacji przez NGO umów z udziałem środków publicznych.
M3. Regionalne partnerstwo na rzecz dostępności – perspektywa współpracy różnych sektorów.
M4. Monitorowanie działalności NGO w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dla uczestników szkolenia „NGO bez barier” przewidziano materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia oraz zwrot kosztów dojazdu. Uzupełnieniem szkolenia stacjonarnego będzie webinarium online.

Dla NGO biorących udział w szkoleniu i testowaniu standardów „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych” będzie przysługiwać doradztwo świadczone przez Ekspertów ds. dostępności w formie stacjonarnej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej online.

Rejestracja

Na szkolenie „NGO bez barier” mogą zgłaszać się przedstawiciele organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego do 6 września 2023 r., za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

Liczba miejsc jest ograniczona. Na każdym etapie rekrutacji preferowane będą NGO działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami i seniorów, jak też zatrudniające osoby z niepełnosprawnościami. Brana też będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Informacji w sprawie szkoleń udziela:

Katarzyna Barcikowska – Koordynator projektu, tel. 609 902 600,
e-mail: dostepnengo@gmail.com

Więcej o projekcie na stronie www.liderzydostepnosci.pl/dostepne-ngo-ngo-bez-barier/

Justyna Spryszak,

Wiceprezes Zarządu
Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

ul. Krakowskie Przedmieście 53
20-076 Lublin

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies