BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Cztery ręce o róznych karnacjach trzymają się za nadgarstek

Zaproszenie na spotkania dla NGO – Organizacje pozarządowe w procesie starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029

W dniu 20 czerwca 2024 o godz. 16:00 w Wirydarzu Centrum Kultury w Lublinie odbyło się kolejne spotkanie Prezydenta Miasta Lublin, Krzysztofa Żuka z przedstawicielami i przedstawicielkami organizacji pozarządowych.

Podczas spotkania poruszono kwestie starań Lublina o tytuł ESK 2029, ale także tematów szerokopojętej współpracy Miasta z trzecim sektorem.

Gdzie jesteśmy?

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem 100-stronicowej aplikacji finałowej, która zostanie przedłożona w MKiDN z dniem 1 sierpnia. Ze względu na ograniczenia, wynikające z założeń aplikacji, nie wszystkie zgłoszone przez NGOsy pomysły zostaną wpisane w aplikację, jednak każda z inicjatyw zostanie wzięta pod uwagę podczas późniejszej realizacji procesu.

Co dalej?

18 września odbędzie się prezentacja Lublina przed 12-osobową komisją ekspercką, a w dniach 23-25 września — posiedzenie selekcyjne i ogłoszenie wyników (25 września zostanie również podana do publicznej wiadomości treść aplikacji).

Ewentualne zwycięstwo Lublina w rywalizacji o tytuł ESK2029 otworzy wiele możliwości przed trzecim sektorem. Jednak już dziś możemy kontynuować rozmowy i prace nt. zmian na polu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, m.in. w kontekście trwających konsultacji treści dokumentu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2025.

Jakie priorytety współpracy miasto-organizacje ustaliliśmy podczas spotkania?

Podczas czwartkowego spotkania padło wiele postulatów, które podzieliliśmy na trzy główne bloki tematyczne:

 1. Realizacja zasady dostępności w otwartych konkursach ofert. Obecnie pracujemy nad tym, w jaki sposób w konkursach ofert powinno być oceniane zapewnienie dostępności oraz jak zapewnić możliwość jak najlepszej jakości realizacji tych kwestii.
 2. Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Wypracowujemy koncepcję działania centrum, która obejmuje odpowiedzi na pytania:
  1. Jakie centrum jest potrzebne (czy jedno duże czy może w modelu rozproszonym, dzielnicowym, w jakiej lokalizacji)?
  2. Jakie funkcje/usługi ma realizować to centrum?
  3. Jak powinno być zarządzane?
 3. Co zmienić we współpracy finansowej miasta z trzecim sektorem? Tu będziemy pracować nad kwestiami:
  1. Zasady wkładów własnych w projektach: czy one są konieczne i z czego wynikają?
  2. Publikowanie wyników konkursów: zakres publikowanych informacji;
  3. Kryteria oceny ofert: jak dokonać zmian w tym zakresie?
  4. Poziom dofinansowania ofert vs. poziom wnioskowanej dotacji: czy jesteśmy w stanie wypracować nowe rozwiązanie w tym zakresie? Czy dotacja na poziomie kwoty wnioskowanej jest możliwa?
  5. Jak powinno wyglądać uzasadnienie oceny oferty?

Jakie są plany kolejnych spotkań?

Proponujemy, aby prace nad powyższymi aspektami odbywały w trzech grupach roboczych. Na spotkania w podziale na grupy zapraszamy w następujących terminach:

 • 9 lipca 2024 r. godz. 16:00 – spotkanie grupy pracującej nad realizacją zasady dostępności w otwartych konkursach ofert;
 • 10 lipca 2024 r. godz. 16:00 – spotkanie grupy pracującej nad koncepcją Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych;
 • 11 lipca 2024 r. o godz. 16:00 – spotkanie grupy pracującej nad zasadami współpracy finansowej miasta z trzecim sektorem.

Zachęcamy, aby zgłaszać się do udziału w pracach poszczególnych grup za pomocą formularza w terminie do 7 lipca. O miejscu spotkań poinformujemy wkrótce osoby zgłaszające się.

Ważną kwestią poruszoną podczas spotkania było również wzajemne sieciowanie się lubelskich organizacji, wymiana dobrych praktyk oraz zasobów sprzętowych. Będziemy pracowali nad najbardziej optymalnym narzędziem, które umożliwi sprawną wymianę informacji i kontakt między organizacjami.

 

Źródło: lublin.eu

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies