BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Piktogram przedstawia człowieka z rozłożonymi ramionami. W tle zielony las

Zaproszenie na konsultacje społeczne z możliwością tłumaczenia w PJM lub z innymi udogodnieniami

PFRON serdecznie zaprasza do udziału w serii konsultacji społecznych (on-line, na platformie ZOOM), organizowanych w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”, realizowanego w ramach działania 4.3. PO WER „Współpraca ponadnarodowa”.

Głównym celem projektu jest wypracowanie ramowego modelu dostępnego parku narodowego/ krajobrazowego jako elementu dostępności oferty turystycznej dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami.

Podczas 4 z 6 spotkań zaprezentujemy propozycję modelu, mającego na celu systemowe ukierunkowanie działań w zakresie poprawy dostępności parków przyrodniczych (narodowych i krajobrazowych). Opinie w zakresie koncepcji jak i formy modelu, wyrażone podczas spotkania będą cennymi wskazówkami, dzięki którym model będzie bardziej odpowiadał na potrzeby jego odbiorców – parków przyrodniczych o zróżnicowanym charakterze i krajobrazie.

Dodatkowe 2 spotkania dotyczyć będą regulaminu konkursu grantowego, w ramach którego parki przyrodnicze będą mogły uzyskać dofinansowanie na wdrożenie wybranych przez siebie elementów modelu.

W formularzu jeśli jest taka potrzeba jest możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na tłumacza języka migowego lub innych udogodnień.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mail: turystyka@pfron.org.pl

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Zespół projektu
„Obszar chroniony, obszar dostępny”

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies