BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie “Cel: aktywni”

Innowacyjne Centrum Rozwoju s.c. zaprasza do udziału w projekcie, dofinansowanym ze środków EFS: "Cel: aktywni"

Projekt skierowany jest do 60 osób z niepełnosprawnościami (36K, 24M), powyżej 18 roku życia, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem / osób zagrożonych ubóstwem / wykluczeniem społecznym), które zamieszkują na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w tym w szczególności:

 • 30 osób biernych zawodowo (18K, 12M);
 • 30 osób bezrobotnych – (18K, 12M) zagrożonych wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.
 • Minimum 25% osób o niskich kwalifikacjach;
 • Minimum 55% osób z terenów wiejskich;
 • Minimum 50%  osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia:

 1. Indywidualna Ścieżka Reintegracji
 2. Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne
 3. Szkolenia zawodowe
 4. Indywidualne Pośrednictwo Pracy
 5. Staż zawodowy- 3 miesięczny

Ponadto Uczestnikom zapewniamy:

 • Profesjonalną kadrę wykładowców,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Zaświadczenia/Certyfikaty potwierdzające nabycie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych
 • Catering podczas szkoleń,
 • Stypendium szkoleniowe,
 • Stypendium stażowe,
 • Zwrot kosztów dojazdu
Plakat promujący szkolenie

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://cel-aktywni.icr-innowacje.eu/

Biuro projektu:
ul. R. Traugutta 11
20-454 Lublin
tel. 503 158 042
e-mail: cel-aktywni@icr-innowacje.eu

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies