BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zabytki dla wszystkich. Dostępność obiektów zabytkowych dla osób ze szczególnymi potrzebami

Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza na konferencję: Zabytki dla wszystkich. Dostępność obiektów zabytkowych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wydarzenie odbędzie się online 18 listopada 2021 r. w godzinach 10:00-16:30.

Rejestracja pod adresem: https://app.evenea.pl/event/zabytkidlawszystkich/

Konferencja skierowana jest do opiekunów i właścicieli obiektów zabytkowych, konserwatorów, architektów i projektantów, a także przedstawicieli środowisk osób z niepełnosprawnościami. Ma stać się początkiem dyskusji na temat dostępności miejsc historycznych z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb odbiorców oraz wartości zabytkowych miejsca, a także rozmowy o możliwościach współdziałania w zakresie adaptacji zabytków dla osób ze szczególnymi potrzebami. Do udziału zaproszono władze miejskie, samorządowe, stowarzyszenia i fundacje skupiające osoby ze szczególnymi potrzebami. Zapraszamy i Państwa do przysłuchiwania się debacie dotyczącej wyzwań i dobrych praktyk w zakresie adaptacji obiektów zabytkowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz rozwiązań projektowych umożliwiających powszechny dostęp do chronionych obiektów przy jednoczesnym zachowaniu ich wartości zabytkowej.

Patronat medialny objęły „Spotkania z Zabytkami”.

Napis na białym tle: Konferencja z ikonką "online". Czwartek, 18 XI 2021 r., godz. 10:00-16:30. Zabytki dla wszystkich. Dostępność obiektów zabytkowych dla osób ze szczególnymi potrzebami" Prosimy o wcześniejszą rejestrację pod adresem: https://app.evenea.pl/event/zabytkidlawszystkich/ Obok logotypy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Poniżej żółty pasek z logotypami patronów

Program konferencji

Wprowadzenie – Bartosz Skaldowski dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa

PANEL PIERWSZY 10:15-11:45

Zabytki a ich dostępność – podstawowe problemy i wyzwania

Moderator: Bartosz Skaldawski

 1. Dostępność zabytków z perspektywy osób ze szczególnymi potrzebami
  Bogdan Dąsal – pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. osób z niepełnosprawnościami
 2. Dostępność zabytków z perspektywy polityki ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
  Tomasz Wolender – Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 3. Dostępność zabytków dla osób ze szczególnymi potrzebami – konflikt wartości czy wyzwania dla administracji?
  dr Anna Fogel – Narodowy Instytut Dziedzictwa

PANEL DRUGI 12:00-14:00

Zabytek w procesie udostępniania dla osób ze szczególnymi potrzebami

Moderator: dr Andrzej Siwek

 1. Potencjalne konflikty służb konserwatorskich wobec zmieniającej się potrzeby pełnej dostępności zabytków
  dr inż. Katarzyna Patubska – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 2. Zabytek pełen barier – wymogi ochrony zabytków w praktyce
  dr Andrzej Siwek – kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Krakowie
 3. Dostępność zabytków – typologia problemów I rozwiązań
  prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin – Politechnika Lubelska
 4. Dyskusja

PANEL TRZECI 14:15-16:15

Przykłady działań na rzecz adaptacji obiektów zabytkowych dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

Moderator: dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. nadzw. Politechnika Gdańska

 1. Dostępność w obiektach zabytkowych – przyszłość z historią w tle – wykład wprowadzający dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. nadzw. Politechnika Gdańska
 2. Historia (nie)dostępna współcześnie
  Marta Walewska – koordynator ds. dostępności w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
 3. W poszukiwaniu złotego środka – o drodze do dostępności Muzeum Narodowego w Krakowie
  Iwona Parzyóska – pełnomocnik dyrektora ds. osób z niepełnosprawnościami w Muzeum Narodowym w Krakowie
 4. Wrocław – Szpilkostrada – przykład adaptacji przestrzeni miejskiej
  dr Dariusz Szrejder, Biuro Wrocław Bez Barier, Urząd Miejski Wrocławia oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 5. Dyskusja

Źródło: Spotkania z zabytkami

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies