BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Goście i Członkowie Stowarzyszenia "Otwarty Krąg" w Kurowie, podczas Spotkania Wielkanocnego

Z życia Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Otwarty Krąg” z Kurowa

Przyszła wiosna, która dla naszego stowarzyszenia oznaczała nowe otwarcie.

Zainaugurowaliśmy ją Walnym Zgromadzeniem Wyborczym oraz uroczystym Spotkaniem Wielkanocnym.

Walne Zgromadzenie

Na Walnym Zgromadzeniu Wyborczym, które odbyło się 23 marca, po udzieleniu absolutorium dla Zarządu, nasi członkowie wybrali na funkcję Prezesa – Jarosława Chabrosa, dotychczasowego prezesa. Również reszta członków Zarządu uzyskała pełne poparcie wyborców. Cieszy nas to niezmiennie, że nasi członkowie doceniają nasze starania, ufają nam, to daje motywacje do pracy i wiarę w to, że nasza praca ma sens. Jedyną zmianą w składzie Zarządu jest dołączenie do niego naszej koleżanki – p. Grażyny Figiel.

Spotkanie Wielkanocne

13 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Kurowie miało miejsce Spotkanie Wielkanocne członków SON.

  • Ksiądz Kanonik Stanisław Stępień – Proboszcz Parafii Kurów,
  • Pani Małgorzata Suszek-Zawadzka – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  • Pan Arkadiusz Małecki – Wójt Gminy Kurów
  • Pani Halina Jankiewicz – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podczas Świąt wszyscy spotykamy się w gronie rodzinnym, aby dzielić się wspólnie radością płynącą ze Zmartwychwstania Pańskiego. Dlatego i my, jak jedna wielka rodzina, spotkaliśmy się by dzielić wspólnie radość płynącą z pustego Grobu Chrystusa. Po odmówieniu modlitwy i wspólnym śpiewie podzieliliśmy się jajkiem, składaliśmy sobie życzenia a potem zasiadając przy jednym stole w atmosferze przyjaźni i życzliwości spędziliśmy kilka godzin, stając się jednością – wspólnotą.

Zarząd Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych “Otwarty Krąg” w Kurowie

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies