BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Baner promujący Piętnaste Forum Organizacji Pacjentów

XV Forum Organizacji Pacjentów

W dniach 11-12.02.2021r. Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej organizuje  konferencję online – „XV Forum Organizacji Pacjentów”.

W dwudniowej konferencji udział wezmą liderzy organizacji pacjentów, przedstawiciele administracji rządowej w tym Minister Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oraz liczne grono ekspertów różnych dziedzin medycyny i systemu ochrony zdrowia. Organizowane od 2006 roku Forum Organizacji Pacjentów to szczególna okazja do integracji środowiska osób i instytucji działających dla dobra pacjentów. Forum stwarza przestrzeń do otwartej dyskusji o najważniejszych problemach i potrzebach zdrowotnych pacjentów w Polsce.

Tegoroczne spotkanie rozpocznie się od inauguracyjnego wystąpienia Ministra Zdrowia, dr. Adama Niedzielskiego, którego celem będzie omówienie roli i znaczenia organizacji pacjentów w kształtowaniu systemu opieki zdrowotnej, a także przedstawienie najbardziej aktualnych priorytetowych obszarów działań Ministerstwa Zdrowia.

Po wystąpieniu Ministra Zdrowia nastąpi wręczenie okolicznościowych nagród „Dla Zdrowia i Pacjenta” ustanowionych przez Rzecznika Praw Pacjenta, Prezesa NFZ, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej dla organizacji, którym przyznano wyróżnienia w 3 kategoriach: profilaktyka zdrowia, bezpieczeństwo i prawa pacjenta oraz wolontariat.

Tą część konferencji zakończy dyskusja w formie wysłuchania społecznego podczas którego przedstawiciele organizacji pacjentów przedstawią Ministrowi Zdrowia najważniejsze potrzeby polskich pacjentów oraz kluczowe ich zdaniem obszary polityki zdrowotnej wymagające działań naprawczych.

W godzinach popołudniowych odbędą się sesje dyskusyjne : Prawa pacjenta w dobie pandemii z udziałem Rzecznika Praw Pacjenta oraz odrębna sesja poświęcona Perspektywie finansowaniu ochrony zdrowia po pandemii.

Do udziału w Forum obowiązuje rejestracja. Zgłoszenie następuje na podstawie przesłanego wypełnionego formularza online.

Wszystkie informacje dotyczące konferencji wraz z programem dostępne są na stronie www.fop2021.pl

Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
ul. Piękna 64A lok. 8
00-672 Warszawa
tel. 22 628 08 63
www.ippez.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies