BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Para starszych państwa siedzi na kanapie, przytulona do siebie i trzymająca w ręku białą filiżankę

XII Ogólnopolska konferencja naukowa – O jakości życia osób starszych (19 czerwca)

Lubelska Akademia WSEI zaprasza do udziału w kolejnej XII już ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej przez Wydział Nauk o Człowieku Lubelskiej Akademii WSEI.​

Głównym tematem konferencji będzie problematyka osób starszych w różnorodnych odniesieniach – ale przede wszystkim w kontekście jakości życia. Odbędzie się ona w trybie hybrydowym w dniu 19 czerwca 2024 r w godzinach 9:00 – 16:00 

Zapraszamy do udziału w niej i podzielenia się swoimi spostrzeżeniami, wynikami badań i doświadczeniami.

O wydarzeniu

Miniony już – miejmy nadzieję – czas pandemii dobitnie pokazał specyfikę potrzeb seniorów w wyjątkowych sytuacjach jakimi są zagrożenie dla zdrowia i życia doświadczanych w izolacji społecznej. Przyszedł wreszcie czas powrotu do normalnego funkcjonowania. Patrząc jednak na teraźniejszość dla ogromnej liczby społeczeństwa to jednak czas adaptacji do nowych warunków i poradzenia sobie z minionymi doświadczeniami.

Może nie jest to zupełnie nowe odkrycie – ale wyjątkową okazała się rola więzi rodzinnych, sąsiedzkich, towarzyskich i przyjacielskich. W zmaganiach się z samotnością, a często bezradnością osób w wieku senioralnych znaczącą role zaczęły odgrywać różnego rodzaju instytucje czy ośrodki o zasięgu terytorialnym, wojewódzkim, państwowym czy nawet międzynarodowym.

Oczywiście wciąż aktualnymi pozostają charakterystyczne dla tego okresu życia sytuacje trudne, do których zalicza się obniżenie sprawności fizycznej i psychicznej, utratę osób bliskich, utratę dotychczasowego statusu zawodowego, społecznego i ekonomicznego, zmniejszanie poczucia znaczenia i przydatności w grupie, zwłaszcza zmianę perspektywy czasowej, w tym zbliżającą się perspektywę śmierci, a także zależność od innych ludzi, czy też instytucji świadczących usługi dla osób starszych.

Podstawą adaptacji do starości jest pozytywna postawa wobec własnej starości i starości innych osób. Niezbędnym warunkiem udziału w pozytywnym procesie starzenia się jest akceptacja własnego starzenia się, refleksja nad własnym życiem, dokonanie bilansu opartego na poszukiwaniu rzeczy dobrych oraz świadomego wyboru celów do realizacji razem stanowiących o jakości życia seniorów.

Głównym tematem konferencji będzie więc problematyka osób starszych w różnorodnych odniesieniach – ale przede wszystkim w kontekście jakości życia. Zapraszamy do udziału w niej i podzielenia się swoimi spostrzeżeniami, wynikami badań i doświadczeniami.

Opłaty

Zgłoszenie artykułu do druku w monografii pokonferencyjnej (bez udziału w konferencji) – 300 zł.

Opłatę należy przekazać na konto:
Bank BRE o/Lublin 06 1140 1094 0000 2027 6900 1026
Adres: Lubelska Akademia WSEI, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
W tytule przelewu należy wpisać: Imię Nazwisko uczestnika konferencji z dopiskiem PUBLIKACJA.

Zgłoszenia

Prosimy o zgłoszenia udziału w Konferencji drogą elektroniczną poprzez dostępny formularz.
Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do 1 czerwca 2024 roku.

Szczegóły organizacyjne, techniczne wymogi dotyczące form wystąpień a następnie program wystąpień znajdą się na stronie Konferencji i zostaną przesłane do osób zgłoszonych zaraz po 10 czerwca.

Przewidywany czas wystąpienie w czasie konferencji (sesje tematyczne) – 15 min.

Program

10:00 – 10:15

Otwarcie konferencji

10:15 – 13:00

Sesja plenarna

13:00 – 13:30

Przerwa na lunch

13:30 – 16:00

Równoległe sesje tematyczne

9:30 – 16:00

Sesja plakatowa

Dodatkowe informacje

Pełne teksty streszczeń (w języku polskim i angielskim) oraz słowa kluczowe zamieszczone zostaną na stronie konferencji.

Planowana jest również publikacja naukowa (on-line). Warunkiem publikacji jest nadesłanie pełnego tekstu (wg wymogów dla autorów) do dnia 30 czerwca 2024 i pozytywna recenzja wydawnicza (nasze Wydawnictwo Innovatio Press znajduje się na liście wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe). Planowany czas publikacji – październik 2024.

Kontakt

ks. dr Jacek Łukasiewicz – e-mail: jacek.lukasiewicz@wsei.lublin.pl, tel. 603 994 907

Małgorzata Gonet: – e-mail: malgorzata.gonet@wsei.lublin.pl, tel. 81 749 32 12

Źródło: www.wsei.pl
Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies